Psykologiske konsultationer

Få hjælp, når behovet opstår

Konsultationer baseret på tillid og fortrolighed

Psykologiske konsultationer er baseret på tillid, fortrolighed og jeres medarbejderes aktuelle behov. Vores kompetente psykologer har stor erfaring i at arbejde med psykologiske problemer, der er relateret til arbejdet.

Psykologiske konsultationer kan foregå ansigt til ansigt, online eller telefonisk – eller evt. en kombination. Virksomheden tegner et abonnement, der dækker et aftalt antal behandlinger, som jeres medarbejdere løbende planlægger sammen med sin psykolog.

Som noget unikt har Falck Healthcare implementeret et værktøj i de psykologiske konsultationer, som understøtter en god relation mellem jeres medarbejdere og psykologen – og samtidig sikrer, at jeres medarbejdere hurtigt oplever effekt af konsultationen.

Vil I høre mere, eller ønsker I at lave en firmaaftale om psykologisk rådgivning, så kontakt os på nedenstående telefonnummer eller e-mail.

Vil du høre mere?

Kontakt salgssupport

(Åbent 8-16)