Nyhed

Sammen står vi stærkere - Falck allierer sig med virksomheder i beskæftigelsesindsatsen

Vores samarbejde med virksomheder, der ønsker at tage et socialt ansvar, er uvurderligt, og fordelene er mange. Falck samarbejder tæt med lokale og landsdækkende virksomheder - også brancher med mangel på arbejdskraft. Falck kan formidle kandidater til virksomheder med ubesatte stillinger, og virksomhederne kan hjælpe Falck med et omkostningsfrit samarbejde om praktikforløb til ledige og udsatte borgere. På den måde hjælpes de ind på arbejdsmarkedet.

 Christian Lauritzen, direktør for People and Culture i den danske afdeling og Ulla Wessman, direktør for beskæftigelsesindsats

Jan. 05, 2023 16.00 CET

Stærkt samarbejde med ISS
ISS er en af de virksomheder, der tager socialt ansvar, og de er med mere end 100 forskellige nationaliteter vant til at inkludere en bred vifte af mennesker. ISS har i mange år markeret sig som en virksomhed, der hjælper udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet.

"Det har vi gjort i mere end 20 år, og det er en stor gevinst for alle parter, når det lykkes at inkludere mennesker, så de kan blive del af et fællesskab.”
Christian Lauritzen, direktør for People & Culture i den danske afdeling af ISS.

Helhedsorienteret tilgang sikrer effektivitet og udvikling
Samarbejdet fungerer konkret således, at Falck varetager den direkte kontakt med borgeren og vedkommendes bopælskommune, mens ISS står for at tilbyde jobmuligheder, som passer til den enkelte borgers behov, kompetencer og evt. skånehensyn.

Virksomheden har én fast og gennemgående virksomhedskonsulent hos Falck, som er i løbende og tæt dialog med både medarbejder og arbejdsgiver igennem hele forløbet.  

Vores sundhedsfaglige specialister - herunder fysioterapeuter og psykologer – bidrager om nødvendigt med at hjælpe medarbejderen til optimal trivsel og effektivitet. Det kan f.eks. være en fysioterapeut, der rådgiver om arbejdspladsens indretning og anbefaler handicapkompenserende hjælpemidler som specialstole eller stødabsorberende underlag. Eller det kan være en psykolog, der vejleder i forebyggelse af mental udtrætning bl.a. med hvile, ændrede mødetider eller tilpasning/justering af arbejdsopgaver- og funktioner.

Oplært medarbejder uden omkostninger
Efter forløbet står virksomheden med en opkvalificeret medarbejder, der kender virksomheden, arbejdspladsen og sine opgaver og som med optimale vilkår for at øge timetal og arbejdsdage, udnytter sine ressourcer maksimalt.

Dermed er der basis for, at medarbejderen kan tilbydes fastansættelse, og da praktikforløbet er uden omkostninger for virksomheden, vil udgifter til rekruttering og aflønning af en ny medarbejder i oplæringsperioden være sparet.

Christian Lauritzen fra ISS er ikke i tvivl om fordelene:

”Partnerskabet med Falck giver os mulighed for at få mange flere ledige kandidater i arbejde hos ISS, og vi står i en situation, hvor vi mangler medarbejdere. Derfor er det win-win både for ISS, Falck og den ledige kandidat, hvis det ender med et job i ISS.”

Win-win samarbejde med erhvervslivet

  • Fokus på brancher og virksomheder med mangel på arbejdskraft
  • Rette match mellem kandidat og virksomhedens behov
  • Fast og gennemgående kontaktperson i Falck
  • Vejledning i bedst mulige rammer for medarbejdernes udvikling

Godt for borgeren - Godt for virksomheden - Godt for samfundet!

Business Unit Healthcare
Emne Health