Falck Specialrådgivning

Lærerige kurser til jeres medarbejdere

Falck Specialrådgivning tilbyder løbende en række attraktive kurser for medarbejdere i kommunerne, som beskæftiger sig med myndighedsopgaver, særligt inden for servicelovens §§ 112, 113, 114 og 116. Målet med kurserne er, at styrke medarbejderens kompetencer, med henblik på at løfte deres faglige niveau i det daglige arbejde.

Vi benytter os af undervisere med stor viden og erfaring samt en høj grad af faglighed på områderne. Vores kurser tager udgangspunkt i gældende lovgivning deriblandt nye tiltag, samtidig med at vi inddrager praksis og evt. kursisternes erfaringer eller aktuelle problemstillinger på området. På denne måde er den nye viden overførbar til hverdagen.

Tilmeld jer et kursus her 

Kursus i kommunikation med - og sygdomsforståelse hos borgere med ikke-vestlig baggrund

Dette kursus omkredser de udfordringer og misforståelser, der kan være og opstå under kommunikation med borgere af ikke-vestlig baggrund. Det kan bl.a. være mekanismer som kultur, religion, opdragelse samt hvilken smerteopfattelse og hvilke syn der er på handicap i borgernes moderland og -kultur. Der er fokus på, hvordan medarbejderen, gennem en række værktøjer, metoder og modeller, kan blive bedre til at forstå kulturen og motiver hos den enkelte ikke-vestlige borger. Dette vil fremme et bedre samarbejde og en stærkere og tydeligere kommunikation og dermed også enighed. 

Workshoppen tager udgangspunkt i Action Learning/Design Thinking, hvor underviseren hjælper deltagerne med at observere og lære af de erfaringer, de gør sig, samtidig med at de samarbejder internt. Der vil være en veksling mellem oplæg og praktiske øvelser i workshop-form. Der opfordres til, at man medbringer egne cases, for at gøre indholdet mere aktuelt og nærværende. 

Workshoppen afvikles af forfatter og foredragsholder Razan Haugaard og finder sted d. 7. marts 2024 kl. 8:30-15:00 i vores lokaler på Gydevang 2 i 3450 Allerød. Deltagelse koster 950 kr. ex. moms. Prisen er inklusiv materialer og forplejning, herunder morgen- og eftermiddagskaffe samt en let frokost. Tilmelding skal ske via mail til lhau@falck.dk senest onsdag d. 28 februar 2024. I mailen oplyses navn og e-mail på alle deltagere, kommunens navn samt EAN nr. til fakturering. Efter tilmelding modtager du en bekræftelsesmail. Ved afmelding efter tilmeldingsfristen refunderes beløbet ikke. Der kan i alt deltage 10 og 25 personer. Hvis der ikke er nok tilmeldinger, aflyses temadagen. I så fald, informeres du hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen. 

Ønsker I yderligere information eller har I spørgsmål til workshoppen, kan I kontakte afdelingsleder Lotte Haugaard på lhau@falck.dk eller 40 28 32 63. 

Kursus i Barnets Lov

Dette kursus fokusere på børn og unge med funktionsnedsættelser og sagsbehandling med afsæt i de handicapkompenserede indsatser. Barnets lov gælder for alle børn, inklusiv dem med funktionsnedsættelse, og skal sikre at barnet bliver hørt og inddrages aktivt i deres egen sag og at deres udsagn indgår i overvejelserne, når der skal træffes en afgørelse. For myndighederne betyder dette, at der er visse regler og pligter, når det kommer til tilrettelæggelsen af sagen.

Med kurset får du bl.a. overblik over kravene til sagsbehandling, bliver i stand til at skelne mellem sager der kræver afdækning og skrive afgørelser med afsæt i reglerne i Barnets lov. Samtidig kan du blive inspireret til, hvordan du på en effektiv måde kan forberede samtaler med børn og unge, så de bliver hørt og er bevidste om deres rettigheder i sagen.

Temadagens program

  • Lovens formål og intention
  • Lovens krav om aktiv inddragelse af barnet/den unge og deres stemme
  • Krav til tilrettelæggelse af fleksibelt sagsflow
  • Krav om screening, afdækning og brug af afdækningsnotat i sagsforløbet
  • Konkret inddragelse af barnets/den unges ønsker og udsagn i valg af indsats/produkt og krav til dokumentation
  • Krav til indhold i afgørelse 
  • Helhedsorienteret sagsbehandlingen og synlighed i afgørelsen
  • BL § 90 - porten til Serviceloven
  • Fleksibel opfølgning og krav om let adgang til sagsbehandler 

Hvis du sidder og træffer afgørelser om handicapkompensation til børn og unge, er dette kursus måske noget for dig!

Kurset afvikles mandag d. 8 april 2024 kl. 8:30 til 15:30 i vores lokaler på adressen Gydevang 2, 3450 Allerød, hvor cand. jur. Anita Klindt styrer slagets gang. Kl. 8:15, inden undervisningen starter, bliver der serveret kaffe/te samt at der senere serveres en sandwich til frokost. Deltagelse koster 1250 kr. eksl. moms. 

Ønsker du at tilmelde dig eller har du spørgsmål, kan du kontakte afdelingsleder Lotte Haugaard på lhau@falck.dk eller 40 28 32 63. Tilmelding skal ske senest d. 22 marts.