Falck Specialrådgivning

Specialrådgivning

Falck Specialrådgivning består af fysioterapeuter og ergoterapeuter, som alle har en lang og solid erfaring på hjælpemiddelområdet. Med vores forskellige ydelser og store kendskab til serviceloven, kan vi hjælpe jer med bl.a. analyse og vurdering af den enkelte borgers udfordringer, give anbefalinger og vurderinger i forhold til konkrete hjælpemidler samt rådgive om bl.a. bolig- og bilssagsbehandling. 

Specialrådgivningens ydelser

Tilgang til en efterspurgt ydelse vil altid tage udgangspunkt i den givne kommunes vedtagne rammer for sagsoplysning og –behandling, såvel som kommunens kvalitetsstandarder.

 

                          Læs om vores kurser     Tilmeld dig nyhedsbrevet

 

Skriv til os

Send os en mail, hvis I har en sag I vil henvise. Oplys kommunens navn, sagstype, patientens CPR-nummer, diagnose samt kontaktoplysninger på henvisende terapeut. Disse informationer skal sendes krypteret på mail.

Send en mail

Ring til os

Ved behov for yderligere oplysninger om ydelser og indhentning af tilbud, kontaktes Lotte Haugaard på Lhau@falck.dk eller på nedenstående telefonnummer alle hverdage fra kl. 8-16.

Ring 40 28 32 63