Social- og beskæftigelsesrettede indsatser

Social- og beskæftigelsesrettede indsatser

Falck er Danmarks største leverandør af social- og beskæftigelsesrettede indsatser for borgere på offentlig forsørgelse, og vi samarbejder med over halvdelen af landets kommunale jobcentre. 

Vi leverer social- og beskæftigelsesrettede indsatser inden for Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) og Serviceloven (SEL).

Vi tilbyder hver enkelt borger en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats i tæt samarbejde med vores konsulent, evt. sundheds- eller socialfaglige eksperter samt jobcenteret. 

Vi tror på, at alle har en plads på arbejdsmarkedet, og vores mission er at skabe et værdifuldt arbejdsliv for hver eneste borger i forløb hos os.  

Alle vores forløb er beskæftigelsesrettede og har mål om job eller uddannelse. Vi har et stærkt landsdækkende netværk af virksomheder, som vi samarbejder med – om rekruttering til ledige stillinger og om job eller praktik til ledige borgere. 

Vi samarbejder med

> 50%

af Danmarks jobcentre og kommuner har vi et tæt samarbejde med

10.000

borgere modtager hvert år støttende indsatser fra os, så de kommer tættere på arbejdsmarkedet eller i job

4.800

virksomheder har vi i gennemsnit et aktivt samarbejde med hvert år

Beskæftigelse er en vigtig del af vores liv, og det har en stor indvirkning på vores trivsel og velvære. Falck tilbyder en bred vifte af beskæftigelsesrelaterede ydelser og løsninger, der hjælper og støtter borgerne og det offentlige i at skabe et positivt og værdifuldt arbejdsliv for den enkelte.

Vores beskæftigelsesprogrammer er skræddersyet til at imødekomme borgeres behov og udfordringer. Vi tilbyder en bred vifte af services, herunder rådgivning, stresshåndtering, rehabilitering og meget mere. Vores erfarne beskæftigelseseksperter arbejder tæt sammen med relevante aktører for at identificere og løse udfordringer, så alle kan få en plads på arbejdsmarkedet.

Vores beskæftigelsesprogrammer omfatter tiltag, der sigter mod at give de enkelte borger værktøjer, som kan bruges på deres vej ind eller tilbage på arbejdsmarkedet, samt forebyggende tiltag som hjælper borgerne, så de ikke risikerer igen at står uden for arbejdsmarkedet. Vi tilbyder ligeledes rehabiliteringsprogrammer, der hjælper med at genoprette borgernes helbred og vende tilbage til arbejdet. Dette sker i tæt samarbejde med borgeren for at sikre en vellykket rehabiliteringsproces.

Det er vores mål at give borgerne en oplevelse af succes og skabe en positiv forandring, så de kan få et godt og langt arbejdsliv.