Social- og beskæftigelsesrettede indsatser

Kommuner

Det er vores mission at skabe et værdifuldt arbejdsliv for alle.

Social- og beskæftigelsesindsatser til hele landet

Vi tilbyder beskæftigelsesrettede forløb og sociale indsatser til alle målgrupper inden for Lov om Aktiv Beskæftigelse og Serviceloven. Vi samarbejder med over halvdelen af landets jobcentre og hjælper årligt mere end 10.000 borgere ind eller tættere på arbejdsmarkedet. Vi er lokalt forankret og har et stærkt netværk af lokale, regionale og landsdækkende virksomheder, som vi samarbejder med om rekruttering og praktik.

Vi tilbyder

En individuelt tilrettelagt indsats til den enkelte borger med én fast og gennemgående konsulent.

Beskæftigelsesrettede forløb med mål om job og uddannelse, herunder afklaring, opkvalificering og som regel praktik med henblik på løntimer og varig ansættelse.

Holdforløb som f.eks. CV-værksted, uddannelses-, karriere- og uddannelsesvejledning og lign.  

En helhedsorienteret tilgang til den enkelte borger, som tager højde for borgerens livssituation, ressourcer og udfordringer.

En koordineret indsats på tværs af fagområder med en bred vifte af specialister til rådighed – herunder fysioterapeuter, psykologer, mentorer, beskæftigelseskonsulenter, socialrådgivere, jurister mm.  

Sådan arbejder vi

  • Vi støtter borgeren i afdækning af kompetencer, ressourcer og potentiale
  • Vi arbejder med progression og opkvalificering fra første dag
  • Vi træner borgerens jobmæssige kompetencer og potentialer i en reel jobfunktion tidligst muligt i forløbet - 'virkeligheden virker' 
  • Vi har igennem et netværk med mere end 8.000 virksomheder landet over en solid platform for at skabe det rette match mellem borger og arbejdsplads
  • Vi følger borgeren tæt gennem hele den virksomhedsrettede indsats
  • Vi støtter både borger og arbejdsgiver med specialfaglig rådgivning fra Falcks konsulent fx en fysioterapeut eller en psykolog for at sikre progression og fastholdelse

 

Individuelle beskæftigelsesrettede forløb kan bestå af

Samtaler

Løbende beskæftigelsesrettede samtaler med en fast konsulent

Undervisning

Individuel eller holdbaseret beskæftigelsesrettet undervisning

Virksomhedsplacering

Hurtigst mulig ud i job, løntilskud, hybridpraktik eller praktik

Beskæftigelsesunderstøttende indsatser

Til borgere med udfordringer ud over ledighed tilbyder vi understøttende sundheds- og socialfaglige parallelle indsatser som fx:

 

  • Sociale indsatser: Mestringsforløb, mentorindsats, funktionsevnebeskrivelse, håndholdt indsats til ex-bandemedlemmer, kriminelle mv.
  • Fysiske indsatser: Smertehåndtering, individuelt fysisk træningsprogram, rådgivning om arbejdspladsindretning og hjælpemidler på arbejdspladsen ved fysioterapeut mv.
  • Psykiske indsatser: Psykoedukation, stresshåndtering, individuel psykologisk rådgivning på arbejdspladsen eller i hjemmet v. psykolog mm.

Henvis nye borgere

Henvis nye borgere til social- og beskæftigelsesrettede indsatser

Log ind på People Trust her

Kontakt os

Kontakt os og hør om vores social- og beskæftigelsesrettede indsatser

Kontakt os her

Samarbejder

Få et overblik over, hvilke kommuner vi samarbejder med

Find os her