Helbredskontrol ved natarbejde

Forebyg arbejdsbetingede lidelser og bidrag til at forbedre arbejdsmiljøforholdene for natarbejdere

Natarbejde kan være forbundet med en række helbredsrisici, og derfor er det lovpligtigt for virksomheder at tilbyde sine natarbejdere helbredskontrol

Helbredskontrollen skal tilbydes til alle medarbejdere, der udfører mindst tre timer af deres daglige arbejde i tidsrummet 22.00 – 05.00, eller som arbejder mindst 300 timer i dette tidsrum inden for en periode på 12 måneder. Helbredskontrollen skal tilbydes mindst hvert 3. år eller hvert 2. år jf. overenskomstforhold.

Vi udfører helbredskontrollen hos jer

1. Digital sundhedsscreening

Jeres medarbejdere får inden helbredskontrollen en online sundhedsscreening med spørgsmål om kost, rygning, alkohol, motionsvaner, fysisk og psykisk velbefindende samt udvidede spørgsmål om natarbejde i forhold til søvn, trivsel og helbred generelt

2. Helbredskontrol

Helbredskontrollen udføres på jeres virksomhed af vores erfarne sygeplejersker, hvorefter vores læge attesterer resultaterne

3. Handlingsplan

Sygeplejersken lægger på baggrund af det samlede resultat en handlingsplan sammen med medarbejderen, som herudover kan tilgå sine resultater online

4. Rapportering og anbefalinger (tilkøb)

Efter helbredskontrollen modtager jeres virksomhed en anonymiseret rapport over de samlede resultater, og der er mulighed for at tilkøbe en rapportering med sundhedsfaglige anbefalinger

Healthcare DK Employee 6 - web_16_9

Helbredskontrollen indeholder

Helbredskontrollen måler på en række parametre, som er med til at vurdere, om jeres medarbejdere lider af helbredsproblemer, som skyldes natarbejde.

  • Total-kolesterol (HDL, LDL og triglycerid)
  • Langtidsblodsukker (HbA1c)
  • Blodsukker og blodprocent
  • Blodtryk
  • Fedtprocent, BMI, højde, vægt og taljemål
  • Lungefunktionstest (ved indikation af mulig nedsat lungefunktion)

Kontakt os

Åbent 8-16

Vil du høre mere?

Åbent 8-16

Telefon: 70 33 04 04
E-mail: salg@falckhealthcare.dk
Send e-mail