Arbejdsfastholdelse

Fokus på arbejdsfastholdelse og beskæftigelse

Med en individuelt tilpasset indsats, som tager udgangspunkt i medarbejderens forudsætninger og behov, iværksættes en række indsatser for at forebygge længerevarende sygemelding og sikre arbejdsfastholdelse i tilfælde af sygemelding.

Indsatserne koordineres nøje med andre allerede gennemførte eller igangværende indsatser i Falck regi, og medarbejderen vil således opleve et samlet forløb i Falck, der koordineres af en kompetent personlig sundheds- eller beskæftigelsesfaglig tovholder.

Ydelsen kan bl.a. omfatte følgende:

 • Igangsætning af indsatser ved risiko for - eller allerede eksisterende længerevarende sygefravær
 • Råd og vejledning til leder med løbende opfølgning – Falck som sparringspartner
 • Adgang til fysisk og psykisk rådgivning/behandling ved behov
 • Karriererådgivning
 • Fast koordinerende sundheds- eller beskæftigelseskonsulent som sikrer bl.a.:
  • Motiverende samtaler
  • Mestringsstrategier
  • Guide til det offentlige behandlingssystem

1. Sygemelding

Ved risiko for længerevarende sygefravær kontaktes Falck så tidligt i sygdomsforløbet som muligt

2. Tværfaglig screening

Screeningssamtale med sundheds- eller beskæftigelsesfaglig konsulent

3. Målrettede indsatser

Fast koordinerende sundheds- eller beskæftigelsesfaglig konsulent sikrer målrettede indsatser indtil raskmelding eller anden afklaring

Kontakt os

Åbent 8-16

Vil du høre mere om Sundhedshjælp?

Åbent 8-16

Telefon: 70 33 04 04
E-mail: salg@falckhealthcare.dk
Send e-mail