Vi tilbyder

Social- og beskæftigelsesrettede indsatser

Falck er Danmarks største leverandør af social- og beskæftigelsesrettede indsatser for ledige og udsatte borgere på offentlig forsørgelse. Vi er landsdækkende, hvilket gør det nemt for både kommuner, borgere og virksomheder at samarbejde med os pga. den lokale forankring. Vi tilbyder beskæftigelsesrettede forløb og sociale indsatser til alle målgrupper inden for Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesrettede forløb - vejen til job eller uddannelse

Healthcare DK Consultation 2 - Web_16_9

Kommuner - beskæftigelsesrettede forløb, der virker

 • Individuelle samtaler fx kompetenceafklaring, ABC-plan, jobsøgning, jobsamtalen, praktikopfølgning
 • Holdforløb fx CV-værksted, erhvervs- og karrierevejledning, uddannelsesvejledning
 • Virksomhedsplacering fx job, lønnede timer eller afklarende praktik
 • Parallelle indsatser
  • Sociale - fx mestringsforløb
  • Psykiske - fx metakognitiv metode, psykoedukation, mental fitness
  • Fysiske - fx fysisk arbejdsrettet træning, hold eller individuel

Part of series of new Brand photography 2023 to represent company promise: "Advance sustainable healthcare to meet people's changing needs."

Borgere - i job, praktik eller uddannelse

Vi støtter borgeren hele vejen igennem forløbet.

 • Opstartssamtale 
 • Mål og plan for job-, praktik- eller uddannelsesforløb 
 • Forløb sammensættes - fx vha. holdundervisning og/eller fysisk træning
 • Job- eller praktiksøgning 
 • Holdundervisning og/eller fysisk træning 

Healthcare_MJP_1953 - Web_16_9

Virksomheder - praktikant eller ny medarbejder?

Vi tilbyder at:

 • Afklare borgerens kompetencer, opkvalificere og udvikle borgeren 
 • Afdække opgaver, borgeren kan løse
 • I får en fast virksomhedskonsulent fra Falck
 • I kan benytte vores specialister, herunder fysioterapeuter og psykologer  
 • Støtte jer ift. handicapkompenserende hjælpemidler, arbejdspladsindretning mv.

Social- og beskæftigelsesrettede indsatser

Lad os samarbejde om jeres social- og beskæftigelsesrettede indsatser.

Ring 70 33 04 04 eller skriv til os

Sundhedsløsninger

Gør det nemt med en pakkeløsning og få hjælp til at undertøtte jeres medarbejdersundhed og trivsel.

Se vores sundhedspakker her