Forebyggende sundhedspakker

Med en holistisk tilgang til sundhed arbejder vi målrettet på at skabe lange og sunde arbejdsliv. Vores sundhedspakker arbejder med det hele menneske og inddrager derfor både de biologiske, psykologiske og sociale faktorer. 

Sundhedspakkerne har fokus på:

  • Rette intervention på rette tidspunkt
  • Lettilgængelige sundhedsløsninger – 24/7
  • At levere uvildig rådgivning og hjælp til at navigere i en kompleks sundhedsverden
  • Digitale og datadrevne sundhedsløsninger kombineret med andre sundhedsinitiativer
  • At kombinere organisatoriske og individuelle udfordringer og initiativer