Mental Fitness

Genopbygning af hjernens kapacitet

Vores hjerne modtager, sorterer og bearbejder mange inputs i sekundet, men hvis den bliver belastet af fx stress, hjernerystelse eller piskesmæld, kan den miste evnen til at udnytte sin kapacitet optimalt. Konsekvensen kan være tab af koncentration, fokus og overskud, og det kan i sidste ende resultere i en sygemelding - og hvordan kan man så komme videre?

Mental Fitness i trygt miljø kan hjælpe sygemeldte tilbage i arbejde

En overbelastet hjerne kan genoptrænes, og vi tilbyder derfor vores gennemprøvede og effektive koncept 'Mental Fitness', hvor vi kan genoptræne ”brækkede” hjerner og styrke deres kognitive funktioner og kapacitetsudnyttelse.

Ved ugentlige holdtræninger varetaget af certificerede fysioterapeuter guides deltagerne gennem øvelser og opgaver, der udfordrer deres motoriske, sensoriske og logiske formåen. 

Deltagerne arbejder både selvstændigt, i par og som gruppe. Der skabes et trygt fællesskab, hvor deltagerne kan lære hinanden at kende samt støtte og hjælpe hinanden – også uden for undervisningen.

Ét skridt tilbage, og to skridt frem

Den gensidige støtte og opbakning, blandt deltagerne, er afgørende særligt i starten af forløbet, hvor mange vil opleve en symptomforværring. Det er en naturlig reaktion, som bl.a. skyldes, at træningen skubber deltagerne over grænsen til deres formåen. Det er hér, der sker en udvikling, og arbejdshukommelsen trænes.

Med tiden og vha. tålmodighed, nye vaner og strategier aftager forværringen af symptomer. Samtidig er det rart fortsat at kunne spejle sig i andre deltagere og mærke, at man ikke er den eneste, det går tilbage i perioder.

Deltagerne på Mental Fitness oplever en positiv effekt

Vores tilfredshedsundersøgelser viser, at deltagerne oplever en forbedring på samtlige af de parametre, vi måler på.

 

  • Indlæring og hukommelse og fokus - evnen til at koncentrere sig forbedres, selvom der sker mange ting omkring dem, og at de kan berolige sig selv i pressede situationer
  • Energi - energien vender tilbage, deres fysiske balance forbedres og de sover bedre om natten 
  • Selvværd - de får troen tilbage på sig selv
  • Socilalisering - de får mere overskud og genvinder lysten til at socialisere igen

Vejen tilbage på arbejdsmarkedet

Mental Fitness giver deltagerne et større overskud til både hverdag og job. Selvom udviklingen kan komme rykvis og synes meget langsom i begyndelsen, konstaterer vores deltagere, at de registrerer fremskridt fra gang til gang mht. at have flere bolde i luften – både bogstavelig talt og i overført betydning. Kroppen lærer langsomt, at den ikke behøver gå i baglås ved den mindste distrahering, men at det kan være en fornøjelse at løse opgaver i selskab med andre mennesker.

Det giver mere selvtillid, når man mærker fremskridt, ikke mindst i forhold til jobafklaring, hvis man har mistet sit job. Og det giver ikke mindst en mere positiv tilgang til fremtiden.

Tilfredshed

98,9% af vores deltagere er tilfredse eller meget tilfredse med forløbet

Anbefalinger

95% af deltagerne vil anbefale Mental Fitness til andre, der er i samme situation