Virtuel træning

Træn med, når det passer dig!

Fysisk aktivitet styrker fysisk og mental trivsel

Vidste du?

Sundhedsstyrelsen anbefaler mindst 30 minutters moderat til høj aktivitet hver dag.


Kilde: Sundhedsstyrelsen, sst.dk

Disclaimer

  • Når du deltager i onlineaktiviteten på hold, svarer dette til almindelig holdundervisning sammen med andre deltagere. I aktiviteten vil du kunne se andre deltageres navn og e-mailadresse, og de vil kunne se din. Deltageres e-mailadresser må ikke kopieres og/eller benyttes uden forudgående aftale med Falck Healthcare og den pågældende mødedeltager.
  • Vær opmærksom på, at informationer du evt. deler under holdaktiviteten, som hovedregel vil kunne høres og ses af de andre deltagere.
  • Har du spørgsmål af personlig sundhedsmæssig karakter, bør du kontakte en behandler i din sundhedsordning (hvis du har adgang til dette) eller egen læge. Du skal ikke dele det under holdaktiviteten.
  • Du må ikke optage eller tage fotos af møder, gemme eller videregive materialer eller informationer, du hører og ser på under holdaktiviteter, uden en forudgående aftale med Falck Healthcare.
  • Du kan læse mere om Falck Healthcares behandling af dine persondata og dine rettigheder via vores privatlivspolitik.