Mere Energi på Arbejdet

En strategisk tilgang til at styrke sundheden og motivationen

Mere Energi på Arbejdet - helhedsorienterede indsatser, der øger sundhed, motivation og arbejdsglæde

Sundhedspakken Mere Energi på Arbejdet er det helt rigtige valg, når jeres virksomhed anerkender vigtigheden af en strategisk og systematisk tilgang til sundhed og ønsker at arbejde med helhedsorienteret sundhedsforebyggelse.

Digital sundhedsscreening

Ved en digital sundhedsscreening får medarbejderne tilsendt et link med 20-25 spørgsmål inden for forskellige sundhedsparametre.

Screeningen er et effektivt værktøj til at arbejde målrettet med sundhed og trivsel blandt jeres medarbejdere. Denne kan også give anledning til, at medarbejderen tænker mere over sit eget helbred, og derved, alene ved besvarelse og refleksion, motiveres til forandring.

 

Hvorfor en digital sundhedsscreening?

Undersøgelser har vist, at selvvurderet helbred, dvs. hvorvidt man vurderer sin egen sundhedstilstand som god eller dårlig, er en ret stærk indikator for potentiel sundhedsrisiko hos den enkelte*.

*Kilde: SST, Den Nationale Sundhedsprofil 2017.

Healthcare DK FP_1 - Web_16_9

Opstarts- og kommunikationspakke

En effektiv sundhedsordning er én, som alle i virksomheden kender til. Derfor er det vigtigt at lave en synlig opstart og fortsætte med at kommunikere jævnligt, så alle ved, at sundhedsordningen er lige ved hånden.

Ved opstart i jeres virksomhed leverer Falck derfor onboarding- og kommunikationsmateriale såsom roll-ups, plakater og stickers.

Assistance_Callcenter_2019 02 - Web_16_9

Individuel sundhedsrådgivning i ydertimerne

Der er fri adgang til Sundhedsteamet, som bl.a. består af sygeplejersker, fysioterapeuter samt idræts- og ernæringsfysiologer, der telefonisk rådgiver til øget trivsel gennem fx livsstilsændringer, bedre søvn eller mere fokus på sundhed i hverdagen. Sundhedsteamet sidder klar med hjælp til selvhjælp, som gør det nemmere at holde fast i nye og sunde vaner.

Jeres medarbejdere får også adgang til vores trænings-app, Falck Træning, hvor de kan få personlig træningsvejledning og mulighed for direkte kontakt med os.

Læs mere om Sundhedsteamet her

German Apprentice in the office - Web_16_9

Årshjul og sundhedsindsatser

I samarbejde med den sundhedsstrategiske rådgiver fastlægges et årshjul med forskellige forebyggende sundhedsindsatser på arbejdspladsen, enten fysisk eller online, inden for relevante sundhedsområder. Det kan fx være:

  • Aktive pauser
  • Oplæg om aktuelle tendenser inden for sundhed
  • Sundhedscafé 
  • Forskellige former for træning 

 

Healthcare Denmark FCC - Web_16_9

Målrettet organisatorisk sundhedsrådgivning

For at sikre, at I får det optimale udbytte af jeres sundhedspakke, tilknyttes der ved aftalens indgåelse en fast sundhedsstrategisk rådgiver med sundhedsfaglig baggrund, som bl.a. sørger for en god introduktion af sundhedspakken til jeres medarbejdere, hjælper med løbende justeringer samt sikrer bedst mulig brug af sundhedsordningen i relation til jeres sundhedsstrategi og valg af sundhedsindsatser. 

Læs mere om sundhedsstrategisk rådgivning her

Business People Meeting to analyse and discuss and brainstorming the financial report chart data in office, Financial advisor teamwork and accounting concept

Rapportering

Falck udarbejder løbende rapporter, som danner grundlag for samarbejdet mellem jeres virksomhed og den sundhedsstrategiske rådgiver. Rapporten indeholder blandt andet relevante nøgletal om implementeringen og resultaterne af sundhedsordningen samt tilfredshed blandt medarbejderne.

På baggrund af rapporten diskuteres det, om de forebyggende sundhedsindsatser er tilstrækkelige, eller om de skal revideres. Herefter justeres årshjulet i fællesskab med jeres virksomhed.