Sygenærvær betyder, at du tager på arbejde på trods af sygdom. Det er et fænomen, som er næsten lige så hyppigt som sygefravær.

Vær syg, når du er syg
Nogle trodser sygdommen og tager på arbejde, fordi de er bekymrede over, at bunken på skrivebordet vokser, mens de er syge.
Andre føler skyld over for kolleger eller kunder, som er afhængige af deres tilstedeværelse.

Alle kan blive syge, og det er vigtigt, at du prioriterer at blive rask. Når vi er syge, har både kroppen og hjernen brug for restitution. Hvis ikke sygdommen respekteres, øges risikoen for en forlænget sygdomsperiode.

Lederen er rollemodel
Som leder kan du være med til at skabe en kultur i virksomheden, hvor det er accepteret, at man bliver hjemme, når man er syg.

På den måde behøver dine medarbejdere ikke bekymre sig om, hvorvidt de svigter kolleger, og du kan nedsætte risikoen for smittefare og langtidssygemeldinger.

Tydelige retningslinjer
Det kan være en rigtig god ide at opsætte nogle retningslinjer i virksomheden for adfærd, når man er syg.

Nogle medarbejdere svarer fx stadig på mails eller tager imod opkald, selvom de har en sygedag.

Det er også en form for sygenærvær, og det er derfor en god ide at bede både sygemeldte og kolleger om at begrænse kommunikationen.