GODE RÅD > SYGEFRAVÆR > FOREBYG SYGEFRAVÆR

Sundhed på arbejdspladsen

Sund arbejdskultur
Gør det nemt at være sund ved at motivere hinanden i løbet af dagen.

Små tiltag kan have en stor virkning.
Prøv fx:

  • At sige godmorgen til alle du møder på vej hen til din plads.
  • Hold stående eller gående møder, så I får bevægelse ind i arbejdsdagen.
  • Lav dagligt pauseøvelser med hele afdelingen.

Fokus på psykisk sundhed
Et godt psykisk arbejdsmiljø fremmer glæder ved at arbejde.

Det er med til at sænke sygefravær, der er relateret til psykiske lidelser som fx stress.

Du kan styrke det psykiske arbejdsmiljø ved at:

  • Spørge ind til hvordan dine kolleger/medarbejdere har det.
  • Sige fra, når du oplever ting, der kan forværre det psykiske arbejdsmiljø fx mobning.

 

Sygefraværspolitik
Skab en fælles politik på arbejdspladsen, så I alle ved, hvordan I skal forholde jer ved sygdom.

Sørg for, at den er tilgængelig for alle, og at det er tydeligt hvor og hvordan, man kan få hjælp, når man bliver syg.Indret arbejdspladsen

Rigtig mange gener og skader i kroppen kan undgås ved at indrette arbejdsstationen efter behov.

 
Stillesiddende arbejde
Rigtig mange mennesker sidder ned i en stor del af arbejdsdagen.

På sigt kan det medføre skader og gener som hovedpine, koncentrationsproblemer eller smerter i nakke og skuldre.

Sørg for at bevæge jer i løbet af arbejdsdagen ved fx at lave pauseøvelser.