Gode råd > Psykisk sundhed > stress

Gode råd om stress

Det er ofte de mennesker, der er tættest på dig, som først bliver opmærksomme på, at du er begyndt at opføre dig anderledes.

Du kan gøre noget
Er du tæt på en stressramt, kan du være med til at gøre ham eller hende opmærksom på konkrete forandringer, du har lagt mærke til.

Læs mere

 

"Vær med til at åbne den stressramtes øjne for situationen". Psykolog, Falck Healthcare.

Gode råd til kollegaer

Spørg og tilbyd hjælp
Ligesom de pårørende er du som kollega en del af den stressramtes hverdag og dermed også vidne til de forandringer i adfærden, som viser, at personen er blevet ramt af stress. Du kan som kollega hjælpe den stressramte på flere måder.

Spørg den stressramte kollega, hvordan det går, og hvad du kan gøre for at hjælpe personen med arbejdsopgaverne.

Sig det som en klar opfordring så vedkommende rent faktisk „tør" tage imod tilbuddet om hjælp.

Pas på ikke at tage helt over, da det kan give den stressramte oplevelsen af slet ikke at kunne magte noget selv.

Hav god tid
Sørg for at sætte lidt tid af, når du spørger den stressramte om, hvordan det går.

Hvis han eller hun gerne vil dele sine tanker med dig, er det rart at kunne lytte roligt.

Har du ikke tid til at lytte ordentligt, så foreslå et nyt tidspunkt at forsætte samtalen på.

Vær forsigtig med råd
Det kan være fristende at prøve at løse situationen for den stressramte ved hjælp af gode råd. Som stressramt vil man imidlertid tit afvise rådene, da man kan have følelsen af, at lige meget hvad man gør, nytter det ikke noget.

Den stressramte vil i værste fald kunne konkludere, at problemerne er helt umulige, når listen af dine løsninger, ikke synes at kunne hjælpe.

Hjælp med at finde hjælp
Det, du i stedet kan gøre, er at finde ud af, hvor den stressramte kan få hjælp fx kollegialt, ledelsesmæssigt, via HR eller professionelt.

Hvor kan du søge hjælp?
Stressramte kan få hjælp hos sin egen læge, som også kan pege på muligheder for stressbehandling i lokalområdet.

Læs mere
Sådan hjælper du som leder.

Gode råd til ledere

Anerkend
Det første du som leder kan gøre er tydeligt at anerkende og vise, at du har set, hørt og forstået, at den ansatte er presset og har brug for en øjeblikkelig tilpasning og prioritering af de konkrete arbejdsopgaver.

Gør dette sammen og husk, at stressramte har svært ved selv at vurdere, hvor meget de aktuelt kan klare fysisk og psykisk. Vis lige fra starten, at du har tillid til, at den stressramte har den nødvendige kapacitet til at komme ovenpå igen.

Vær konkret
Vær konkret i jeres aftaler, så den stressramte undgår tvivl om, hvor, hvornår og hvordan du som leder forventer, at han eller hun løser sine opgaver i den periode, hvor der er „skruet ned for blusset".

Skriv eventuelt aftalerne ned, så den stressramte har noget at holde fast i, og I har noget at følge op på.

Ved sygemelding
I lovgivningen findes forskellige regler og anbefalinger for sygefraværssamtaler. Derudover kan det enkelte firma have egne politikker på området, som du som leder kan støtte dig til.

Tilbage efter en sygemelding
Sørg for at kollegerne har realistiske forventninger til vedkommendes kapacitet, når han eller hun kommer tilbage. Sæt ikke den stressramte i et „skrøbeligt lys" og fremhæv de ressourcer, som han eller hun besidder.

Inviter gerne den sygemeldte til afdelingsmøde eller fælles morgenmad inden egentlig opstart. Det kan være svært at møde igen efter længere tids fravær fra arbejdspladsen.

Ryd skrivebord og mailboks
Husk, at det tager tid for en stressramt at komme helt tilbage på arbejdet igen, og at han eller hun ikke nødvendigvis kan varetage nøjagtig de samme opgaver som før eller i samme tempo.

Med god opbakning genvinder langt de fleste imidlertid deres almindelige trivsel og arbejdsevne. Nogle bliver sågar bedre til at fokusere på opgaverne, prioritere og passe på sig selv og andre.

Læs mere
Sådan hjælper du som pårørende.

Gode råd til pårørende

Del dine oplevelser
En nær pårørendes iagttagelse eller kommentar er ofte det, den stressramte bagefter fortæller var deres første skridt til at indse situationen.

Som stressramt vænner man sig løbende til den nye tilstand, hvorfor det kan være svært selv at se forandringerne. Det føles bare naturligt eller forståeligt at være fx mere irritabel, mere træt og udmattet eller mere ked af det.

Når den stressramte får øjnene op for, at de står over for krav, der er større end deres ressourcer, har personen muligvis brug for din hjælp til at tale om den aktuelle belastning, der stresser.

Hjælp med at skabe overblik
Personen kan have brug for din hjælp til at undersøge mulighederne for professionel hjælp, og til at du kontakter hjælpen.

Selv små opgaver kan virke uoverkommelige for en stressramt, så derfor kan det være en stor hjælp, hvis I sammen lægger en konkret plan for, hvad vedkommende skal gøre, og hvad der kan undlades.

Fremhæv det gode
For mange stressramte er det forbundet med følelsen af frustration og nederlag at se situationen i øjnene. Mange vil opleve en stor tomhed, afmagt og skam, og at de ikke længere kan kende sig selv og deres reaktioner.

Her kan du som pårørende støtte den stressramte ved at huske personen på, hvad de faktisk kan og gør. Du kan spørge ind til personens oplevelse af, hvordan det er at være stresset, og hvad du kan gøre, for at han eller hun får det godt og bliver „sig selv" igen.

Læs mere
Læs om hvordan andre har klaret stress her.