Gode råd > Psykisk sundhed > Psykisk Førstehjælp

Vi reagerer forskelligt

Du oplever sikkert ikke alle de reaktioner, som er beskrevet her. Det vigtige er, at du husker, at det er normalt at reagere.

Genoplevelser
I dagene og ugerne efter hændelsen kredser tankerne og fantasierne let om det, der er sket.

Sanseindtryk kan dukke op og medføre, at du genoplever nogle af de svære indtryk og stærke følelser, der var forbundet med hændelsen.

Det kan opleves som meget skræmmende, men det er en normal reaktion.

Genoplevelserne og de påtrængende tanker kan være ubehagelige, og de kan komme når som helst, og ofte når du skal sove.

Søvn
Søvnproblemer er meget almindelige. Du kan have svært ved at falde i søvn, sover kun let og har mareridt.

Mange oplever, det kan være pinefuldt at vågne om morgenen og blive konfronteret med den nye virkelighed, og det der er sket.

Koncentrationsbesvær
Mange oplever et mylder af tanker, og at det kan være svært at tænke en tanke til ende, inden den næste tanke melder sig.

Hukommelsen kan være svækket og evnerne til at koncentrere sig markant nedsat.

Det kan derfor være svært at læse selv korte tekster eller følge med i en film.

Kroppen reagerer
Kroppen kan vise tegn på stress og overbelastning. Det er normalt at få mavebesvær og kvalme.

Mange er kronisk trætte eller bliver hurtigere trætte.

Det kan føre til problemer på arbejdet og hjemme, hvor det for en tid måske ikke er muligt at overkomme det, der bliver forventet.

Skyldfølelse
Nogle får skyldfølelse over at være i live eller ved godt helbred, hvis der er andre, der har mistet livet, eller er kommet til skade.

Du bebrejder måske dig selv, at du ikke gjorde nok for at forhindre det, der skete. „Hvis bare jeg ..." er en helt almindelig tanke.

Fortvivlelse og irritabilitet
I tiden efter en traumatisk begivenhed føler mange sig triste og fortvivlede, og det kan være svært at overskue tilværelsen og fremtiden.

Nogle mennesker bliver mere irritable over for omgivelserne, som kan have svært ved at forstå eller acceptere den ændring, der er sket med én.

Det kan føre til misforståelser og skabe problemer såvel i familien som på arbejdspladsen.

Dine reaktioner er meget individuelle og selvfølgelig afhængige af, hvad der er sket.

Sårbarhed
Du kan være overvældet af følelsen af at være et sårbart menneske, som uden varsel kan blive ramt af ulykker og tragedier.

Illusionen om, at det 'slemme' ikke sker for mig er bristet, og du kan føle dig sårbar og utryg ved, hvornår næste ulykke eller tragedie rammer dig.

Det kan resultere i en forståelig, men uhensigtsmæssig tendens til at være overpåpasselig i forhold til din egen og andres sikkerhed.

Meningen med livet
Mange vil igen og igen i tankerne gennemgå det, der er hændt og søge et svar på, hvorfor det skete. Det er normalt at være optaget af, hvilken mening livet nu har i lyset af det, der er sket.

Er der fx tale om en ulykke, kan man være meget optaget af, at hændelsen ikke må være sket forgæves, og man kan have behov for at stille nogen til ansvar.

Det kan give en følelse af retfærdighed og en form for trøst og håb om, at andre i fremtiden vil blive skånet for at lide samme skæbne som én selv.

Nogle kan opleve, at deres liv ikke længere giver mening, og de bliver ligeglade med sig selv, andre eller med ting, der tidligere betød meget for dem.

Læs mere
Læs om børns reaktioner her.