Det er kulturen på arbejdspladsen, der skaber mobning og ikke enkeltpersoner. Sammen kan I forbedre jeres psykiske arbejdsmiljø og komme mobningen til livs.

Hvad er mobning?
Mobning er ifølge Arbejdstilsynet:

"Når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende."

Mobning opstår typisk i et dårligt psykisk arbejdsmiljø. En uklar organisering, uklare roller, en øget arbejdsbyrde eller en mangelfuld og utilfredsstillende ledelse kan tilsammen være medvirkende til, at mobning på arbejdspladsen kan finde sted.

Alle kan blive mobbet
Mobning kan være:

 • Nedgørelse
 • Bevidst ignorering
 • Bagtaleri
 • Nedladende sprogbrug
 • Udtalt mistillid til en medarbejders faglige kompetencer

Det er ikke en bestemt personlighedstype, der bliver mobbet mere end andre. Forskning viser, at mobning opstår på arbejdspladser, hvor der typisk er en overvægt af det ene køn.

Læs mere
Læs mere om den svære samtale her.

Sådan hjælper du

Det kan det være en god idé, at du på forhånd har skrevet nogle ting ned, som din kollega, leder eller tillidsrepræsentant kan handle på, når du beder om hjælp, hvis du føler dig mobbet.

Som leder

 • Som leder er du med til at sætte standarden for, hvilken adfærd der er acceptabel på arbejdspladsen
 • Sørg for at handle, hvis du finder ud af, at dine medarbejdere oplever mobning
 • Vær opmærksom på, at mobning kan være et tabu, både for mobber og mobbede, der kan være fyldt med skam og risiko for at tabe ansigt
 • Afgør med dig selv, om du er i stand til at håndtere sagen alene, eller om du skal have hjælp udefra

Som kollega

 • Reager hurtigt, hvis du oplever, at en af dine kollgaer bliver mobbet
 • Tal med din leder eller en kollega, så I kan gøre noget
 • Sørg for at nye kollegaer føler sig velkommen og som en del af jeres arbejdsfællesskab
 • Giv hinanden feedback og sørg for at "se" hinanden