En konflikt eller uoverensstemmelse er ikke nødvendigvis noget negativt, men skal håndteres på den rigtige måde for ikke at eskalere.

Som kollega
Hvis du oplever konflikt med en kollega, er det vigtigt at holde fast i, at I må tale til hinanden som voksne mennesker.

Der, hvor konflikter især kan eskalere, er typisk, når den ene part får talt til den anden på en uværdig måde. En konflikt er på vej til at eskalere, når man hører ord som "du gør altid eller aldrig", altså når modpartens adfærd generaliseres.

Er følelserne flydt over, kan det være nødvendigt med en time-out, indtil man kan drøfte tingene stille og roligt og forsøge at finde ud af baggrunden for, at man kan opleve en sag helt forskelligt.

Har du en konflikt med en person, er den bedste løsning typisk der, hvor I begge kan komme ud som vindere uden at have mistet ansigt. Du kan tænke på dig selv som en diplomat, der gerne skal have en aftale i stand, som tilgodeser alle parter.

Som leder
Som leder er du rollemodel og kender dine medarbejderes funktioner og ansvarsområder.

Du kan nedsætte konfliktniveauet, hvis du forholder dig til din egen måde at kommunikere med dine medarbejdere på.

Konflikter opstår som regel, hvis der er uenighed om enten måden at samarbejde på, eller hvis der er uenighed om ressourcer. Det kan også være uenighed om værdier, privilegier eller et personligt anliggende, der danner grobund for konflikt.

Som leder er din opgave at demonstrere, hvordan konflikter skal løses, hvad der er OK adfærd, og hvad der ikke er OK adfærd og skal påtales.

Måske du også skal være med til at få to parter i en konflikt til at finde en løsning eller blot beslutte, hvad der bliver løsningen.

Læs mere
Læs om mobning på arbejdspladsen her.