Mange medarbejdere på moderne arbejdspladser oplever i øjeblikket en fornemmelse af stigende arbejdspres.

Forskellige faktorer
Oplevelsen af arbejdspres kommer ikke altid fra arbejdsmængden, men kan også opstå på baggrund af:

  • Uklare forventninger
  • Uklare succeskriterier
  • Ubalance imellem arbejdsliv og privatliv
  • Manglende opdatering af kompetencer
  • Uhensigtsmæssig organisering af opgaver og procedurer

Håndter arbejdspresset
Stort arbejdspres kan føre til stress, sygefravær, interne konflikter og forringet opgavekvalitet, men gør det langt fra altid.
Du kan lære at håndtere arbejdspres selv, men det kan være effektivt at lære at forebygge det i afdelingen med kollegerne og med ledelsen involveret.


Læs om, hvordan du bedst forebygger arbejdspres - både for dig selv og på din arbejdsplads

Læs mere
Læs om konflikthåndtering her.