I Danmark lever 300.000 mennesker med en diagnosticeret diabetes mellitus, også kaldet sukkersyge. Det formodes, at yderligere 200.000 lever med sygdommen uden at vide det.

Symptomer på diabetes
Nogle af symptomerne diabetes er:

  • Træthed
  • Udtalt tørst
  • Hyppig vandladning
  • Tab af appetit
  • Hovedpine
  • Kløe
  • Synsforstyrrelser
  • Infektion i hud og slimhinder

Type 1 diabetes
Hvis du har for højt blodsukker i fastende tilstand, kan det skyldes, at du udskiller for lidt eller intet insulin. En af grundene til dette kan være Type 1 diabetes.

Denne type sukkersyge kræver daglig tilførsel af insulin ved indsprøjtninger i underhuden, for at undgå de følgevirkninger insulinmanglen giver.

Diabetes 1 opstår oftest i barne- eller teenageårene og udgør 10 % af alle diabetikere. Sygdommen kan hverken forebygges eller helbredes.

Type 2 diabetes
For højt blodsukker kan også komme af Type 2 diabetes (tidligere kendt som gammelmands-sukkersyge), hvor cellernes insulinfølsomhed er nedsat pga. fx overvægt og manglende fysisk aktivitet. Hvis maden ydermere indeholder for meget sukker, skal kroppen producere tilsvarende store mængder insulin for at fjerne sukkeret fra blodet.

Forbyg med sund kost og mere bevægelse i hverdagen
Du selv gøre noget for at hjælpe kroppen med at fjerne sukker i blodbanerne ved at være i god form. Dog vil det i nogle tilfælde ikke være tilstrækkeligt med en livsstilsændring, og det kan blive nødvendigt at supplere med blodsukkerstabiliserende medicin og insulin.

Ubehandlet eller dårligt behandlet diabetes kan på længere sigt føre til en lang række følgesygdomme i form af alvorlige problemer med hjerte, øjne, nyrer og fødder.

Med tiden kan kroppens produktion af insulin dog ikke følge med, og blodets indhold af sukker bliver derfor for højt, og så er der tale om Type 2 diabetes. Denne type sukkersyge er ikke nødvendigvis insulinkrævende, men holdes derimod nede ved fysisk aktivitet, vægttab og sund kost.

Type 2 diabetes kan ramme personer i alle aldre og udgør 90 % af alle diabetikere. For både mænd og kvinder gælder det, at jo mere overvægtig en person er, jo større er risikoen for at udvikle Type 2 diabetes.