Body Mass Index, forkortet BMI, eller kropsmasseindeks kan bruges som en rettesnor til at se, om du vejer for meget i forhold til din højde. Det kan være et nyttigt værktøj i forbindelse med vægttab.

Fanger ikke 'tyndfede'
En ulempe ved BMI er, at det ikke er muligt at tage højde for, at nogle mennesker har en meget stor muskelmasse og derfor kan veje for meget ifølge deres BMI – uden reelt at have særligt meget fedt på kroppen.

Omvendt kan man også have for meget fedt på kroppen uden at have et for højt BMI.

Det er eksempelvis de såkaldte "tyndfede", der vil havne i denne fælde.

Derfor kan det være godt at kombinere BMI med eksempelvis en fedtprocentmåling eller taljemål, for at få et overblik over den enkeltes helbredstilstand.

BMI-tal

  • Undervægtig: <18,5
  • Normalvægtig: 18,5-24,9
  • Moderat overvægtig: 25-29,9
  • Svært overvægtig: >30

Sådan udregner du BMI
Body Mass Index foretages ved at dividere vægt i kg med højde gange højde i meter.

Vægt i kilo/(Højde x Højde i meter) = BMI
Regneeksempel: 87 kg / (1,85 m x 1,85 m) = 25,6 BMI