Rygning er den livstilsfaktor, der har størst negativ indflydelse på danskernes sundhed og er dermed den enkeltfaktor, der er medvirkende til flest dødsfald. Ethvert cigaretforbrug er skadeligt for både din sundhed og dit helbred.

Stopper du med at ryge, får du et betydeligt bedre helbred og styrker din sundhed, Selvom du har været ryger i mange år, har rygestop en livsforlængende virkning.

Rygning skader helbredet
I følge Sundhedsstyrelsens seneste rapport Tobaksrygning og rygestop: Konsekvenser for sundheden fra 2004, dør hver anden ryger af sin rygning. Det svarer til, at ca. 14.000 dødsfald årligt kan tilskrives direkte eller indirekte følger af rygning.

Rygeren, der dagligt ryger 15 cigaretter eller derover, forkorter sit liv med ca. 8-10 år. Dertil kommer at de sidste år leves med forringet livskvalitet.

Det har den effekt, at de sidste 10–13 år af en rygers liv ofte er præget af sygdom og generel svækkelse i daglige gøremål.

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er en invaliderende lungelidelse forårsaget af rygning, som påvirker dagligdagen for omkring 400.000 danskere. Dagligt er der omkring 10 danskere, der dør af sygdommen.

Gevinsten af rygestop kan måles i år
Alder ved rygestop og ekstra leveår:

 • 30 år - 10 ekstra år
 • 40 år - 9 ekstra år
 • 50 år - 6 ekstra år
 • 60 år - 3 ekstra år

Det er aldrig for sent at stoppe
Rygestop vil altid have en gavnlig effekt på dit helbred.

De positive effekter på dit helbred indtræder allerede få minutter efter rygestop og efter ca. 15 års rygestop vil du, som tidligere ryger, befinde dig i stort set samme risiko som den, der aldrig har røget.

Sundhedsstyrelsen har samlet en række faktorer, som viser den positive effekt på dit helbred ved rygestop:

 • Blodtryk og puls normaliseres.
 • Efter 1 døgn: Risikoen for blodpropper er mindsket, og lungerne begynder at rense sig selv.
 • Efter 3 døgn: Iltoptagelsen forbedres, og vejrtrækningen bedres.
 • Efter 2 uger - 3 måneder: Kredsløbet bliver gradvist bedre, og lungerne kan bedre bekæmpe infektioner.
 • Efter 3-12 måneder: Frugtbarheden bedres, mindre hoste, bedre søvn og lettere vejrtrækning.
 • Efter 1-2 år: Risikoen for at få en blodprop er halveret.
 • Efter 5 år: Risikoen for visse kræftformer (Mundhule, bugspytkirtel, livmoderhals) er halveret.
 • Efter 10-15 år: Risikoen for at få en blodprop eller kræft i luftvejene er nu den samme som en aldrig-ryger.