Der er individuelle forskelle på, hvordan kroppen nedbryder og skades af alkohol. Et alkoholforbrug, der er uskadeligt for nogen, kan derfor være skadeligt for andre.

Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald, der enten har haft alkohol som primær eller medvirkende årsag.

Fakta om alkohol
Antallet af danskere, der indtager mere alkohol end Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse, er faldet en smule de seneste par år, ikke desto mindre er andelen på 20,6 %. 8,5 % af danskerne overskrider højrisikogrænsen.

Et stort alkoholforbrug øger risikoen for en lang række lidelser:

Kræftsygdomme

 • Mave-tarm sygdomme
 • Lungesygdomme
 • Leverlidelser
 • Muskel- og skeletsygdomme
 • Sygdomme i kønsorganer
 • Forhøjet blodtryk
 • Fosterpåvirkning i forbindelse med graviditet
 • En lang række psykiske og sociale konsekvenser

Sundhedsstyrelsens 7 udmeldinger om alkohol

 • Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred.
 • Drik ikke alkohol for din sundheds skyld.
 • Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på maksimalt 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd.
 • Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker mere end 14/21 om ugen.
 • Stop før 5 genstande ved samme lejlighed. Er du gravid – undgå alkohol.
 • Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld.
 • Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol.

Læs mere:

Alkohol på arbejdspladsen

Her på siden giver vi råd til alkoholproblemer og alkoholpolitik på arbejdspladsen. Rådene er baseret på information fra Sundhedsstyrelsen.

Snak om alkohol
Alkoholmisbrug er ofte et tabubelagt område at tale om på arbejdspladsen, men der er god grund til at tage emnet op. For det gør ondt at se en god kollega gå ned med flaget pga. alkoholproblemer - og det koster dyrt både for den, der har problemet, for kollegerne og for virksomheden, familien og samfundet.

Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er nødvendigt for arbejdspladsen at kende de personlige bagvedliggende årsager, når en ansat har et alkoholproblem. Arbejdspladsens opgave er imidlertid at medvirke til en løsning, ved at støtte medarbejderen i at blive behandlet.

Typisk signaler på alkoholproblemer

 • En ånde, der lugter af alkohol. Ofte forsøges lugten skjult med pastiller eller tyggegummi.
 • Mange fejl og uheld. Ofte behov for andres hjælp og støtte.
 • Mindre stabilt fremmøde – specielt mandage og fredage.
 • Med tiden hyppigere og længere fraværsperioder.
 • Irritabilitet, sårbarhed og trods.
 • Tendens til isolation.
 • Mistænksomhed over for kolleger og ledere.
 • Familieproblemer, ofte med skilsmisse til følge.
 • Økonomiske problemer, forskud på løn.
 • Overdreven omhu med udseendet (gælder mest for kvinder).
 • Sjusk med udseendet og hygiejnen (gælder mest for mænd).

Alkoholpolitik

 • For at kunne gøre noget ved alkoholproblemet så tidligt som muligt, er det en god ide, at have udarbejdet en velfungerende alkoholpolitik.
 • Et vigtigt formål med alkoholpolitikken, er at alle medarbejdere føler et medansvar for, at et alkoholproblem ikke får lov til at udvikle sig i det skjulte.

Indsats på arbejdspladsen overfor alkohol skaber gode resultater
En indsats på arbejdspladsen over for alkoholproblemer har meget store chancer for at give gode resultater:

 • 63 % gennemfører en alkoholbehandling, når arbejdspladsen har henvist til behandlingen.
 • 19 % gennemfører en alkoholbehandling, når fx skadestue eller sygehus har henvist til alkoholbehandlingen.

Det ser således ud til, at arbejdspladserne i særlig grad kan motivere mennesker med alkoholproblemer til at gennemføre en behandling.

Samtalen om alkohol (for lederen)

 • Husk at samtalen aldrig alene må baseres på andenhånds oplysninger.
 • Forbered dig på, at der også skal være en opfølgende samtale.
 • Find et relevant samtaletidspunkt, et uforstyrret sted og begræns samtalens varighed til ca. 1 time.
 • Formålet med samtalen skal dels være at sætte fokus på konsekvenserne af alkoholproblemet for personens arbejdsindsats, og at tilbyde hjælp ved at tilbyde et alternativt behandlingssted.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

63 % gennemfører en alkoholbehandling, når arbejdspladsen har henvist til behandlingen.

Råd til at holde samtalen
Det er vigtigt, at du som leder er opmærksom på, at samtalen ikke bliver til et krydsforhør, og at du har forberedt dig nøje inden. Samtalen kan nemlig blive stærkt følelsesladet, da emnet er meget følsomt.

Forbered dig derfor på, at du muligvis kommer til at opleve en mur af forsvarsmekanismer, hvor personen højst sandsynlig vil benægte problemets eksistens og omfang. For at imødegå disse forsvarsmekanismer bedst muligt, er det vigtigt at være så konkret som muligt i selve samtalen.

Derfor er det vigtigt, at du kan dokumentere det du siger – både i forhold til de generelle signaler på mistrivsel og de specifikke signaler på alkoholproblemet, fx ved at kunne vise sygestatistikken.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet disse spørgsmål, som du kan bruge til at forberede samtalen.

 • Skal du eller en anden gennemføre samtalen, og skal I evt. være flere til stede?

Hvordan er tilliden til dig som nøgleperson? Har samtalen evt. været taget før, med hvem og med hvilket resultat? Hvis medarbejderen ønsker det, eller hvis situationen kræver det, kan tillidsrepræsentanten eller en anden bisidder deltage i mødet.

Erfaringer viser, at det kan give et godt resultat, hvis både lederen og en anden nøgleperson deltager i samtalen.

 • Hvordan viser problemet sig?

Dvs. hvilke svigt i arbejds præstationen har du konstateret? Eksemplerne skal kunne dokumenteres med dato, klokkeslæt og en præcis beskrivelse af svigtene.

 • Hvilke konsekvenser har alkoholproblemet for dig, kollegerne og arbejdspladsen generelt?
 • På hvilken måde har personens ressourcer ændret sig som følge af alkoholforbruget?

Før var han/hun..., nu oplever jeg...

 • Hvilken hjælp kan du ifølge virksomhedens alkoholpolitik tilbyde?

Du skal i forvejen have sat dig ind i alkoholpolitikken og vide hvilke behandlingstilbud, du kan henvise til, og hvornår der er åbent.

 • Hvilke konsekvenser vil det få, hvis problemet benægtes?

Evt. sanktioner i forbindelse med fortsat svigt i arbejds præstationen.

 • Fortæl, at samtalen er et udtryk for omsorg. Beskriv alle de gode sider, som du har set forandre sig eller forsvinde hos medarbejderen.