Gode råd > FYSISK sundhed > GENER I KROPPEN

Smertehåndtering

Smerte er en del af kroppens fysiologiske forsvar, der signalerer, at vi er ved at påføre os en fysisk skade.

Vi oplever smerter forskelligt
Smerter er ikke i sig selv en sygdom, men i stedet en livsvigtig advarselsfunktion.

Vores køn, alder, sociale, kulturelle og biologiske forhold afgør hvordan vi registrerer smerte.

Derudover er der en række andre faktorer, der bestemmer, hvordan vi håndterer smerter hver især.

 • Fysiske faktorer: omfang af skade og uhensigtsmæssigt aktivitetsniveau.
 • Emotionelle faktorer: bekymringer og angst, stress, vrede og frustration.
 • Mentale faktorer: uhensigtsmæssige tankemønstre, tilgang til smerten og overfokusering på smerter .

Akutte smerter
Hjælper med at stoppe en handling eller påvirkning, der kan skade os. Sørger for, at vi beskytter en skadet del af kroppen, så skaden ikke forværres, og opheling kan foregå bedst muligt. Signalerer, at vi har nogle uventede symptomer, som kan være tegn på en sygdom, der skal tilses af lægen.

Kroniske smerter
I Danmark antages det, at omkring 800.000 mennesker lider af kroniske smerter.

Den kroniske smerte kan fylde så meget, at den påvirker psyken og vores generelle velbefindende – og dermed reducerer livskvaliteten for den enkelte.

Akutte smerter – kortvarig smerte fra en skade er opstået til heling.
Kroniske smerter – smerter, der har varet mere end seks måneder.

Derfor har smerterne en lang række fysiske, psykiske og sociale følger for den enkelte person og for samfundet, blandt andet på grund af nedsat arbejdsevne, stort forbrug af sundhedsydelser og nedsat livskvalitet.

Det kan være rigtig vanskeligt at acceptere egen livssituation og være tålmodig når man har kroniske smerter.

Pludselig kan det være svært at klare de mest basale ting i hverdagen. Nogle påvirkes så meget, at de går hen og får en depression.

Læs mere om depression her.

Læs mere om strategier til smertehåndtering.

Strategier til smertehåndtering

Strategier til smertehåndtering

 • Henvend dig til din læge eller autoriseret behandler og få hjælp til at finde ud af, hvad der skal for at reducere/fjerne smerten.
 • Vær god ved dig selv ved at gøre ting, som gør dig glad.
 • Giv slip på ambitionerne og accepter, at du ikke kan det samme som før du fik ondt - og at det er ok.
 • Opstil små overskuelige mål – det er vigtigt at fejre succeserne, så det bliver tydeligt at se og mærke, at det går i den rigtige retning.
 • Vær aktiv og find ud af, hvad du selv kan gøre for at mindske smerterne, prøv fx vores øvelse i mindfulness 'Kropsscanning'.
 • Brug lidt tid hver dag til at tænke på dagens gode oplevelser - også selvom de kan virke små og ubetydelige, fx en god kop kaffe eller at solen skinner. De små ting kan hjælpe med at flytte fokus fra smerterne og vise at livet har mere at byde på.
 • Stress kan påvirke din smerteoplevelse negativt. Læs her hvad du selv kan gøre for at håndtere stress.
 • Det kan være svært at sove, når man har ondt, men du kan selv gøre noget for at hjælpe søvnen på vej, prøv fx at lytte til 'Kropsscanning' lige inden du skal sove. Læs mere om søvn her.
 • Find flere lydfiler på vores side om 'Mindfulness'.