Hvis du skulle være så uheldig at komme til skade i forbindelse med dit arbejde, er der ofte tale om en arbejdsskade.

Arbejdsulykke
En arbejdsulykke er en hændelse/ulykke af fysisk eller psykisk karakter, som sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Fx hvis en medarbejder skærer fingeren i en maskine eller falder på et glat gulv.

Der skal være en sammenhæng mellem arbejdet og skaden, så en diskusprolaps forårsaget af, at du bukker dig ned efter en tabt kuglepen er ikke en arbejdsskade.

Arbejdsulykker anmeldes af din arbejdsgiver i samarbejde med den skadelidte og arbejdsmiljørepræsentanten.

Arbejdsskaden skal anmeldes digitalt.

Erhvervssygdom
Der kan være forhold på arbejdspladsen og indhold af arbejde, som over længere tid kan medføre en erhvervssygdom, også kaldet arbejdsbetinget lidelse.

Den opstår på grund af påvirkninger gennem kortere eller længere tid.

Et eksempel kan være dårlig ryg forårsaget af vedvarende tunge løft.

En erhvervssygdom skal anmeldes digitalt og skal anmeldes af egen læge.

Inden for arbejdsskader bruges to begreber

  • Arbejdsulykke
  • Erhvervssygdomme

Efter ulykken/skaden
Det er vigtigt, at I på din arbejdsplads arbejder med at analysere de ulykker, der finder sted i jeres virksomhed.

Så kan I hjælpe med at forebygge at nye ulykker sker og få gjort noget ved de påvirkninger som er uhensigtsmæssige.

Denne analyse foretages af den skadelidte, arbejdsmiljørepræsentanten og leder.

Læs mere
Du kan læse mere om håndtering af arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.