Falck Healthcare – en del af noget større

Falck Healthcare har arbejdet for at skabe lange og sunde arbejdsliv siden 2001. I dag er vi med ca. 2.000 ansatte den største udbyder af private sundhedsydelser i Norden.

Danmark:

 • På tværs af markedet leverer Falck Healthcare både virksomhedssundhed samt sundhedsordninger til pensions- og forsikringsselskaber. 
  Vi dækker hele landet med vores 135 sundhedscentre, 350 Falck-certificerede sundhedsspecialister og et behandlernetværk, der består af flere end 700 fysiske behandlere, og 500 psykologer.
  Herudover leverer vi også sundhedsydelser til mange offentlige institutioner under brandet Quick Care
  ActivCare, som er Danmarks største danskejede udbyder af sundhedsfagligt personale til social- og sundhedssektoren, private virksomheder og private kunder, er også en del af Falck Healthcare i Danmark.

Norge:

 • Leverer vi under brandet Falck Helse og har de samme kundesegmenter som i Danmark.

Sverige:

 • Er vores største marked, og Falck Healthcare er under brandet Previa, Sveriges største leverandør af virksomhedssundhed. Herudover leverer vi også psykologisk krisehjælp under brandet Falck Healthcare.


Nøgletal (pr. år) for Falck Healthcare i Norden

 • Fysiske behandlinger udført årligt i vores netværk af tværfaglige behandlingsklinikker: 1.500.000

 • Psykologiske rådgivninger udført af mere end 1.100 psykologer og psykiatere i vores psykologiske behandlingsnetværk: 230.000

 • Lægekonsultationer dækkende syge- og arbejdserklæringer samt speciallægeerklæringer: 120.000

 • Fysiske sundhedstjek og sundhedsundersøgelser: 40.000

 • Individuelt målrettede konsultationer til medarbejdere med længerevarende sygdom: 54.000

 • Kunder med adgang til et digitalt sundhedstjek: 1.400.000

Ejerforhold

 • Falck Healthcare er ejet af TryghedsGruppen (40 %) og Falck Group (60 %) og indgår som en del af Falck Group.

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden, som arbejder for, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. Trygfonden har de seneste år anvendt 600 mio. kr. om året på projekter inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel.

Falck Group består af flere forretningsområder – alle med det formål at hjælpe mennesker.


Værdier

Alt, hvad vi gør, er baseret på disse seks værdier.

Tilgængelige: Tilgængelig er at være åben og lydhør. Det indebærer, at vi er præget af en åben og imødekommende adfærd.

Handlekraftige: Handlekraftig er at være initiativrig og opsøgende. Det indebærer, at vi har viljen til at få løst opgaverne.

Hjælpsomme: Hjælpsom er at byde sig til, når der er behov. Det indebærer, at vi hjælper kunderne og hinanden.

Kompetente: Kompetent er at være dygtig og velkvalificeret. Det indebærer, at vi fortsat gør en indsats for at fastholde og udvikle vores kompetencer.

Hurtige: Hurtig er at holde trit og være på forkant med situationen. Det indebærer, at vi arbejder i et rask tempo.

Troværdige: Troværdig er, i ord og handling, at holde, hvad vi lover. Det indebærer, at vi er til at stole på, og at man kan have tillid til os.