Længerevarende sygefravær

Reducér risikoen for længerevarende fravær

Sandsynligheden for at vende tilbage til arbejdet stiger markant ved at reagere tidligt og målrettet, så snart fraværet opstår

Når en person bliver længerevarende syg, påvirker det både personen selv og arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at der bliver grebet hurtigt ind med de rette beskæftigelsesrettede samt social- og sundhedsfaglige indsatser.

1. Personlig screeningssamtale og visitation

Ved risiko for længerevarende sygefravær kontaktes Falck så tidligt i sygdomsforløbet som muligt. Efterfølgende vil medarbejderens udfordringer blive klarlagt gennem en screeningssamtale med en sundheds- eller beskæftigelsesfaglig konsulent.

2. Rådgivning, koordinering og den rette indsats

På baggrund af screeningssamtalen sammensættes en individuelt tilpasset pakke med indsatser fra en eller flere af følgende fagpersoner: Sygeplejerske, fysioterapeut, beskæftigelsespsykolog, socialrådgiver m.fl. Medarbejderen får desuden tildelt en dedikeret, koordinerende sundheds- eller beskæftigelsesfaglig konsulent, der vil bidrage med motivation og støtte gennem hele forløbet.

3. Tilbage i arbejde samt opfølgning

En sundheds- eller beskæftigelsesfaglig konsulent vil være fast tovholder på indsatsen indtil raskmelding eller anden afklaring. Samtalerne vil foregå telefonisk, digitalt eller ved personligt møde hos Falck.

_AED0473 - Web_16_9 - Web_16_9

Nødvendige og målrettede interventioner

Der vil være fokus på medarbejderfastholdelse gennem en målrettet beskæftigelsesrettet indsats:

  • Stresscoaching og/eller
  • Individuel arbejdspladsvurdering
  • Fastholdelsesindsats
  • Dialog med arbejdsgiver m.m.

Understøttet af og i samspil med eventuel anden relevant indsats (sygeforsikring, Tab af erhvervsevne-forsikring etc.)

85.000

årlige tilfælde af sygefravær varende længere end 12 uger

75-80%

af medarbejdere kommer tilbage i arbejde efter tidlig indsats i forbindelse med risiko for langvarigt sygefravær

86%

vil anbefale vores service til andre

Kilder: Rygcenter Syddansk og Arbejdsmedicinsk Klinik Esbjerg 2015, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og Institut for Økonomi, Aarhus Universitet og IZA. Bonn, Tyskland, Accup Environ Med 2018.

Assistance_Callcenter_2019 02 - Web_16_9 - Web_16_9

Sundhedsteam i ydertimerne

Der er fri adgang til Sundhedsteamet, som bl.a. består af sygeplejersker, fysioterapeuter samt idræts- og ernæringsfysiologer, der telefonisk rådgiver til bedre trivsel gennem fx livsstil, bedre søvn eller mere fokus på sundhed i hverdagen.

Jeres medarbejdere får adgang til vores app, Falck Træning, hvor de kan få personlig træningsvejledning og mulighed for direkte kontakt med os.

Læs mere om Sundhedsteamet her

Healthcare Denmark FCC - Web_16_9 - Web_16_9

Jeres egen sundhedsstrategiske rådgiver

For at sikre, at I får det optimale udbytte af jeres sundhedspakke, tilknyttes der ved aftalens indgåelse en sundhedsfaglig sparringspartner, som bl.a. sørger for en god introduktion af sundhedspakken til jeres medarbejdere, hjælper med at rådgive omkring løbende justeringer samt de rette valg af forebyggende sundhedsindsatser til jeres virksomhed.

Læs mere om sundhedsstrategisk rådgivning her

Healthcare_MJP_3142_2 - Web_16_9 - Web_16_9

Opstarts- og kommunikationspakke

En effektiv sundhedsordning er én, som alle i virksomheden kender til. Derfor er det vigtigt at lave en synlig opstart og fortsætte med at kommunikere jævnligt, så alle ved, at sundhedsordningen er lige ved hånden.

Ved opstart i jeres virksomhed leverer Falck derfor onboarding- og kommunikationsmateriale og sørger ydermere for løbende kommunikation til jeres medarbejdere og ledelse om de seneste sundhedstrends.

Vil du høre mere?

Kontakt salgssupport

(Åbent 8-16)