Det Gode Arbejdsmiljø

En strategisk tilgang til et godt arbejdsmiljø betaler sig

Det Gode Arbejdsmiljø - en investering i sundere medarbejdere og sundere bundlinje med en arbejdspladsvurdering eller digital sundhedsscreening

Sundhedspakken Det Gode Arbejdsmiljø er det helt rigtige valg, når jeres virksomhed anerkender vigtigheden af en strategisk tilgang til sundhed og ønsker at arbejde med sundhedsforebyggelse ud fra en systematisk og helhedsorienteret tilgang.

Et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk, har stor betydning for lysten til at gå på arbejde og for evnen til at yde. Indsatser, som forebygger fysiske og psykiske udfordringer samt stimulerer arbejdslysten og trivslen, gavner derfor både medarbejderen og virksomheden. 

Sundhedspakken Det Gode Arbejdsmiljø indeholder:

  • Screening (arbejdspladsvurdering eller digitalt sundhedstjek)
  • Besøg på arbejdspladsen
  • Rapport og anbefalinger til årligt sundhedshjul
  • Indsatser på arbejdspladsen
  • Sundhedsteam
  • Sundhedsstrategisk rådgivning

Udpeg udfordringer

Udarbejdelse af APV eller udførelse af et digitalt sundhedstjek for at udpege sundhedsudfordringer inden for krop, sind og livsstil

Løsninger og forbedringer

Sundheds- og Arbejdsmiljøindsatser og anbefalinger fastlægges ud fra screeninger og analyser

Sundhedsinitiativer

Events og foredrag med fokus på fysisk og/eller mental sundhed, kontorøvelser, bevægelse i løbet af dagen, håndtering af stress i en travl hverdag, motivation og ændring af vaner

Healthcare DK Consultation 8 - Web_16_9 - Web_16_9

Arbejdspladsvurdering (APV)

En APV giver mulighed for at identificere de områder, hvor der er behov for en systematisk indsats til at forbedre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Jeres virksomhed får tilknyttet en fast sundhedsstrategisk rådgiver, der står for analyse, dataindsamling og rapportering – inkl. en prioriteret liste med forslag til indsatsområder.

Læs mere om Arbejdspladsvurdering her

Woman on laptop glasses - Web_16_9 - Web_16_9

Digital sundhedsscreening

Ved en digital sundhedsscreening får medarbejderne tilsendt et link med 20-25 spørgsmål inden for forskellige sundhedsparametre.

Screeningen er et effektivt værktøj til at arbejde målrettet med sundhed og trivsel blandt jeres medarbejdere. Denne kan også give anledning til, at medarbejderen tænker mere over sit eget helbred, og derved, alene ved besvarelse og refleksion, motiveres til forandring.

Hvorfor en digital sundhedsscreening?

Undersøgelser har vist, at selvvurderet helbred, dvs. hvorvidt man vurderer sin egen sundhedstilstand som god eller dårlig, er en ret stærk indikator for potentiel sundhedsrisiko hos den enkelte*.

*Kilde: SST, Den Nationale Sundhedsprofil 2017.

Assistance_Callcenter_2019 02 - Web_16_9 - Web_16_9

Sundhedsteam i ydertimerne

Der er fri adgang til Sundhedsteamet, som bl.a. består af sygeplejersker, fysioterapeuter samt idræts- og ernæringsfysiologer, der telefonisk rådgiver til bedre trivsel gennem fx livsstil, bedre søvn eller mere fokus på sundhed i hverdagen.

Jeres medarbejdere får adgang til vores app, Falck Træning, hvor de kan få personlig træningsvejledning og mulighed for direkte kontakt med os.

Læs mere om Sundhedsteamet her

Healthcare Denmark FCC - Web_16_9 - Web_16_9

Jeres egen sundhedsstrategiske rådgiver

For at sikre, at I får det optimale udbytte af jeres sundhedspakke, tilknyttes der ved aftalens indgåelse en sundhedsfaglig sparringspartner, som bl.a. sørger for en god introduktion af sundhedspakken til jeres medarbejdere, hjælper med at rådgive omkring løbende justeringer samt de rette valg af forebyggende sundhedsindsatser til jeres virksomhed.

Læs mere om sundhedsstrategisk rådgivning her

Vil du høre mere?

Kontakt salgssupport

(Åbent 8-16)