Alkohol- og narkotest

Øg sikkerheden og nedsæt risikoen for ulykker på arbejdspladsen

Visse brancher i Danmark er underlagt et lovkrav om alkohol- og narkotests

Alkohol- og narkotests kan desuden være et led i virksomhedens alkohol- og rusmiddelpolitik, hvor man ønsker at højne sikkerheden på arbejdspladsen samt iværksætte tiltag ved påvisning af påvirkede medarbejdere.

Det kan også være et godt middel i tilfælde af mistanke om misbrug på arbejdspladsen, hvor virksomheden inden for en kortere periode ønsker at køre et intensivt forløb for at få afklaret problemet.

Der skal i begge tilfælde foreligge driftsmæssige og fornuftige begrundelser for, hvorfor det er hensigtsmæssigt at udføre alkohol- og narkotests på arbejdspladsen. En medarbejder må derfor ikke testes, før der har været en dialog med den pågældende medarbejders tillidsrepræsentant og fagforening.

Healthcare doctor - Web_16_9 - Web_16_9

Vi tester hos jer på alle tider af døgnet

Testene udføres af Falcks erfarne læger i samarbejde med vores sundhedsfaglige medarbejdere.

Vi tester:

  • Grupper
  • Tilfældigt udvalgte medarbejdere
  • I særligt akutte tilfælde - fx ved forhøjet mistanke om alkohol- eller narkopåvirkning eller i forbindelse med en ulykke på arbejdspladsen, hvor rusmiddelpåvirking skal udelukkes. Specialaftaler kan indgås ved disse tilfælde. 

Healthcare DK Tests 2 - Web_16_9 - Web_16_9

Sådan foregår testen

Medarbejderen screenes ved en blæseprøve (alkohol) og en spytprøve (narkotika) - svarene på screeningen foreligger med det samme.

Uddybende laboratorietest ved positivt screeningsvar:

  • Blodprøve foretages og vurderes af en læge
  • Svaret foreligger inden for 2-3 uger
  • Svaret gives som 'Påvist/Ikke påvist' for narkotika og med en kvantitativ bestemmelse for alkohol
  • Falck bidrager med fortolkning af svaret, så virksomheden kan planlægge det videre forløb for medarbejderen

Vil du høre mere?

Kontakt os

(Åbent 8-16)