Falck Pulse - online sundhedsunivers

Det har aldrig været nemmere at blive sundere

Falck Pulse - en investering i sundere medarbejdere og sundere bundlinje

Falck Pulse er en intelligent platform, der baseret på nogle få informationer fra medarbejderen kombineret med 300 millioner mandeårs akkumulerede sundhedsdata måler medarbejdernes sundhedstilstand og motiverer dem til at forbedre den.

Forskning viser, at mange sygdomme kan forebygges, så nøglen for os er at være proaktive og samtidig hjælpe til et sundere og gladere liv.

Med Falck Pulse kombineres digitale og menneskelige indsatser i en holistisk løsning, som muliggør at favne både lokalt og globalt, så hele virksomheden understøttes – både geografisk, men også på tværs af funktioner som fx stillesiddende eller fysisk krævende jobfunktioner.

Falck Pulse - Næste Generation af Healthcare

Healthcare_MJP_4894_2 - Web_16_9 - Web_16_9

Online sundhedsscreening

Falck Pulse giver jeres medarbejdere let adgang til en online sundhedsscreening, som indledningsvis består af en række spørgsmål, som medarbejderne besvarer. Dette giver et overblik over jeres medarbejderes samlede sundhedstilstand her og nu. 

På baggrund af screeningen tilrettelægges et målrettet strategisk forløb med de nødvendige sundhedstiltag og interventioner.

Tiltagene kan fx tage udgangspunkt i jeres virksomheds eksisterende sundhedstiltag og kombineres med andre aktiviteter, der understøtter fokusområderne.

 

Assistance_Callcenter_2019 02 - Web_16_9 - Web_16_9

Sundhedsteam i ydertimerne

Der er fri adgang til Sundhedsteamet, som bl.a. består af sygeplejersker, fysioterapeuter samt idræts- og ernæringsfysiologer, der telefonisk rådgiver til bedre trivsel gennem fx livsstil, bedre søvn eller mere fokus på sundhed i hverdagen.

Jeres medarbejdere får adgang til vores app, Falck Træning, hvor de kan få personlig træningsvejledning og mulighed for direkte kontakt med os.

Læs mere om Sundhedsteamet her

Healthcare Denmark FCC - Web_16_9 - Web_16_9

Jeres egen sundhedsstrategiske rådgiver

For at sikre, at I får det optimale udbytte af jeres sundhedspakke, tilknyttes der ved aftalens indgåelse en sundhedsfaglig sparringspartner, som bl.a. sørger for en god introduktion af sundhedspakken til jeres medarbejdere, hjælper med at rådgive omkring løbende justeringer samt de rette valg af forebyggende sundhedsindsatser til jeres virksomhed.

Læs mere om sundhedsstrategisk rådgivning her

Healthcare_MJP_5410 - Web_16_9 - Web_16_9

Motiverende udfordringer og sundhedskampagner

Løbende motivation af medarbejderne er en forudsætning for at kunne høste effekten af sundhedstiltagene – både individuelt og på bundlinjen. Derfor er udfordringer og sundhedskampagner en essentiel del af sundhedsindsatsen.

Virksomheden sparrer kontinuerligt med Falcks sundhedsstrategiske rådgiver, som nøje følger udviklingen af de vigtige sundhedsparametre - fx Health Score, Stress og Søvn - og disse parametre præsenteres i en rapport for ledelsen.

Rapporten synliggør de områder, der bør prioriteres for at sikre en optimal udvikling i sundhedstilstanden samt en optimal udnyttelse af de sundhedsinvesteringer, virksomheden foretager.

Datadrevne indsatser virker

11,1%

reducerer sit blodtryk

29,4%

opnår vægttab

41,8%

nedsætter risikoen for sukkersyge

Vil du høre mere?

Kontakt salgssupport

(Åbent 8-16)