Falck Pulse - online sundhedsunivers

Det har aldrig været nemmere at blive sundere

Falck Pulse - en investering i sundere medarbejdere og sundere bundlinje

Falck Pulse er en intelligent platform, der - baseret på nogle få informationer fra medarbejderen kombineret med 300 millioner mandeårs akkumulerede sundhedsdata - måler medarbejdernes sundhedstilstand og motiverer dem til at forbedre den.

Med Falck Pulse kombineres digitale og menneskelige indsatser i en helhedsorienteret løsning, som muliggør at favne både lokalt og globalt, så hele virksomheden understøttes – både geografisk, men også på tværs af funktioner som fx stillesiddende eller fysisk krævende jobfunktioner.

Forskning viser, at mange sygdomme kan forebygges, så nøglen for os er at være proaktive og samtidig hjælpe til et sundere og gladere liv.

Falck Pulse - Næste Generation af Healthcare

Healthcare_MJP_4894_2 - Web_16_9 - Web_16_9

Online sundhedsscreening

Falck Pulse giver jeres medarbejdere let adgang til en online sundhedsscreening, som indledningsvis består af en række spørgsmål, som medarbejderne besvarer. Dette giver et overblik over jeres medarbejderes samlede sundhedstilstand her og nu. 

På baggrund af screeningen tilrettelægges et målrettet strategisk forløb med de nødvendige sundhedstiltag og interventioner.

Tiltagene kan fx tage udgangspunkt i jeres virksomheds eksisterende sundhedstiltag og kombineres med andre aktiviteter, der understøtter fokusområderne.

 

Healthcare_MJP_5410 - Web_16_9 - Web_16_9

Motiverende udfordringer og sundhedskampagner

Løbende motivation af medarbejderne er en forudsætning for at kunne høste effekten af sundhedstiltagene – både individuelt og på bundlinjen. Derfor er udfordringer og sundhedskampagner en essentiel del af sundhedsindsatsen.

Virksomheden sparrer kontinuerligt med Falcks sundhedsstrategiske rådgiver, som nøje følger udviklingen af de vigtige sundhedsparametre - fx Health Score, Stress og Søvn - og disse parametre præsenteres i en rapport for ledelsen.

Rapporten synliggør de områder, der bør prioriteres for at sikre en optimal udvikling i sundhedstilstanden samt en optimal udnyttelse af de sundhedsinvesteringer, virksomheden foretager.

Datadrevne indsatser virker

11,1%

reducerer sit blodtryk

29,4%

opnår vægttab

41,8%

nedsætter risikoen for sukkersyge

Healthcare_MJP_3142_2 - Web_16_9 - Web_16_9

Opstarts- og kommunikationspakke

En effektiv sundhedsordning er én, som alle i virksomheden kender til. Derfor er det vigtigt at lave en synlig opstart og fortsætte med at kommunikere jævnligt, så alle ved, at sundhedsordningen er lige ved hånden.

Ved opstart i jeres virksomhed leverer Falck derfor onboarding- og kommunikationsmateriale såsom roll-ups, plakater og stickers. Falck sørger ydermere for løbende kommunikation til jeres medarbejdere og ledelse om de seneste sundhedstrends.

Interne kommunikationskanaler og frekvens afstemmes i dialog med jeres virksomhed.

Assistance_Callcenter_2019 02 - Web_16_9 - Web_16_9

Individuel sundhedsrådgivning i ydertimerne

Der er fri adgang til Sundhedsteamet, som bl.a. består af sygeplejersker, fysioterapeuter samt idræts- og ernæringsfysiologer, der telefonisk rådgiver til øget trivsel gennem fx livsstilsændringer, bedre søvn eller mere fokus på sundhed i hverdagen. Sundhedsteamet sidder klar med hjælp til selvhjælp, som gør det nemmere at holde fast i nye og sunde vaner.

Jeres medarbejdere får også adgang til vores trænings-app, Falck Træning, hvor de kan få personlig træningsvejledning og mulighed for direkte kontakt med os.

Læs mere om Sundhedsteamet her

German Apprentice in the office - Web_16_9 - Web_16_9

Årshjul og sundhedsindsatser

I samarbejde med den sundhedsstrategiske rådgiver fastlægges et årshjul med forskellige forebyggende sundhedsindsatser på arbejdspladsen, enten fysisk eller online, inden for relevante sundhedsområder. Det kan fx være:

  • Aktive pauser
  • Oplæg om aktuelle tendenser inden for sundhed
  • Sundhedscafé 
  • Forskellige former for træning 

 

Healthcare Denmark FCC - Web_16_9 - Web_16_9

Målrettet organisatorisk sundhedsrådgivning

For at sikre, at I får det optimale udbytte af jeres sundhedspakke, tilknyttes der ved aftalens indgåelse en fast sundhedsstrategisk rådgiver med sundhedsfaglig baggrund, som bl.a. sørger for en god introduktion af sundhedspakken til jeres medarbejdere, hjælper med løbende justeringer samt sikrer bedst mulig brug af sundhedsordningen i relation til jeres sundhedsstrategi og valg af sundhedsindsatser. 

Læs mere om sundhedsstrategisk rådgivning her

Financials 2 - Web_16_9 - Web_16_9

Rapportering

Falck udarbejder løbende rapporter, som danner grundlag for samarbejdet mellem jeres virksomhed og den sundhedsstrategiske rådgiver. Rapporten indeholder blandt andet relevante nøgletal om implementeringen og resultaterne af sundhedsordningen samt tilfredshed blandt medarbejderne.

På baggrund af rapporten diskuteres det, om de forebyggende sundhedsindsatser er tilstrækkelige, eller om de skal revideres. Herefter justeres årshjulet i fællesskab med jeres virksomhed.

Vil du høre mere?

Kontakt os

(Åbent 8-16)