Rapportering

Rapporteringen muliggør målrettede sundhedsindsatser og skaber synlige resultater

Falck udarbejder løbende rapporter, som danner grundlag for samarbejdet mellem jeres virksomhed og den sundhedsstrategiske rådgiver.

Rapporten indeholder:

  • Relevante nøgletal omkring implementeringen
  • Resultaterne af sundhedsløsningen
  • Tilfredsheden blandt medarbejderne

På baggrund af rapporten diskuteres det, om de forebyggende sundhedsindsatser er tilstrækkelige, eller om de skal revideres. Herefter justeres årshjulet i fællesskab med jeres virksomhed.