Psykologisk rådgivning

Hurtig, målrettet og kompetent hjælp

Falck Healthcare tilbyder forskellige former for psykologisk rådgivning.
Læs om de enkelte ydelser her på siden

Falck Healthcare kan stille en psykolog til rådighed med kort varsel via vores visitationscenter, der har døgnåbent alle årets 365 dage. Her sidder sundhedsfaglige rådgivere parat til at afklare medarbejderens behov og iværksætte den rette hjælp.

Få hjælp, når behovet opstår
Virksomheden indgår en aftale, der dækker et aftalt antal behandlinger, som medarbejderen løbende aftaler med sin behandler. De psykologiske konsultationer kan foregå ansigt til ansigt, online eller telefonisk – eller evt. en kombination, hvis der er behov for dette.

Vi hjælper blandt andet ved

  • Stress og udbrændthed
  • Mobning og chikane
  • Afskedigelser og organisationsændringer
  • Misbrugsproblemer
  • Voldsomme hændelser - arbejdsmæssigt og privat
  • Private problemer - fx skilsmisse, alvorlig sygdom og dødsfald
Healthcare DK FP_1 - Web_16_9 - Web_16_9

Psykologiske konsultationer

Vi samarbejder med markedets største landsdækkende netværk af autoriserede psykologer. Derfor er der gode muligheder for, at jeres medarbejdere hurtigt kan få den rette hjælp.

 

Læs mere om psykologiske konsultationer her

0332_Sundhedshjælp_RGB - Web_16_9 - Web_16_9

Akut krisehjælp

Psykologisk krisehjælp kan hjælpe dig og dine medarbejdere videre, hvis I kommer ud for en barsk oplevelse i livet, fx et dødsfald eller sygdom blandt familie eller en ulykke, der kræver hjælp her og nu.

Vores døgnberedskab er jeres garanti for, at ingen medarbejdere er overladt til sig selv i tilfælde af en akut krise.

Falck hjælper også virksomheden med udformning af beredskabsplaner med præcise aftaler om, hvem der gør hvad på arbejdspladsen, hvis der skulle opstå en krise.

Læs mere om akut krisehjælp her

Healthcare Denmark FCC - Web_16_9 - Web_16_9

Erhvervspsykolog

Vores erhvervspsykologer arbejder med trivsel på alle niveauer på arbejdspladsen – den enkelte medarbejder, gruppen, lederen og ledelsen samt organisationen som helhed - og byder ind med tilpassede indsatser efter behov.

Læs mere om erhvervspsykolog her

Healthcare DK Consultation 1 - Web_16_9 - Web_16_9

Stresscoaching

Tidlig indsats ved stress-symptomer mindsker behovet for hjælp, og her er en stresscoach en oplagt mulighed. Stresscoachen kan hjælpe med både forebyggelse og behandling og vil ved opstart afdække behovet, så den rette indsats kommer i spil.

Læs mere om stresscoaching her

25%

af danskerne oplever, at de lever et stresset liv

1 af 10

føler sig stresset hver dag

35.000

danskere er dagligt sygemeldt på grund af stress

Kilde: WHO (World Health Organization)

Vil du høre mere?

Kontakt salgssupport

(Åbent 8-16)