Psykologisk hotline

Direkte kontakt til den rette hjælp

For et menneske, der står i en situation, hvor der er behov for hjælp, skal det være både nemt og hurtigt at komme i kontakt med den rette fagperson.

Derfor har Falck Healthcare fire hotlines, som henvender sig til forskellige situationer.

Vores hotlines er bemandet af sundhedsfagligt personale med den relevante ekspertise - og ikke mindst erfaring - med hurtig vurdering af situationen samt rådgivning om den rette hjælp. Både her og nu og fremadrettet.

Falck Healthcares hotlines er åbne for alle medarbejdere og ledere, der har brug for hjælp i forbindelse med en organisatorisk, ledelsesmæssig eller personlig udfordring.

DE FIRE HOTLINES

Krisepsykologisk hotline
Døgnbemandet af krisepsykologer, der kan håndtere voldsomme hændelser og akutte kriser. De yder hjælp her og nu og hjælper desuden med en vurdering af yderligere behov.

Trivselshotline
Åben for både medarbejdere og ledere, der har brug for at tale med en psykolog i forbindelse med trivselsproblemer på arbejdspladsen. Hjælp og rådgivning her og nu samt vejledning til yderligere hjælp ved behov.  

Stresshotline
Bemandet med erfarne stresskonsulenter, som i løbet af samtalen afdækker problemets omfang, historik og mulige årsager. Herefter anviser stresskonsulenten den mest passende hjælp og behandling.

Lederhotline
Erhvervspsykologer fungerer her som sparringspartner med indsigt i ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer, herunder typiske lederdilemmaer. Både i forhold til én selv som leder samt i relation til ledelse og organisationen som helhed.

Vil du høre mere?

Kontakt os

(Åbent 8-16)