GODE RÅD > SYGEFRAVÆR > TILBAGE I JOB

Planlægning og statusmøder

Lederen kan hjælpe med at tilpasse og prioritere arbejdsopgaverne sammen med medarbejderen og sørge for, at medarbejderen får de bedste vilkår til at finde sig til rette igen.

Den første dag
Lad den første dag være arbejdsfri. Inviter den sygemeldte medarbejder til afdelingsmøde eller fælles morgenmad med kollegerne for at gøre overgangen fra sygemelding til arbejde lettere.

Opstartsplan
Det er en god idé, at leder og medarbejder sammen laver en plan for den første tid, inden medarbejderen vender tilbage i job, så alle er klar over, hvad der skal ske, og hvad der forventes.

Forvent fx kun et par timers arbejde om dagen de første par dage.

Afklar, om der er behov for skånehensyn eller en langsom optrapning af arbejdet.

Følg medarbejderen tæt
Afhold statusmøder minimum en gang hver 14. dag og gerne en gang om ugen.

Fastlagte møder giver medarbejder og leder mulighed for at drøfte, hvordan tilbagevenden til arbejdet forløber, og hvad der bør justeres i forhold til opgaver, arbejdstider og samarbejdsflader med kolleger.