Der findes mange muligheder for at blive i job med en kronisk sygdom.

Kronisk syg
Hvis du bliver ramt af en kronisk sygdom, som hæmmer dig i dit arbejde, har du forskellige muligheder for at sikre, at din arbejdsdag tager højde for din sygdom.

Du kan fx lave en såkaldt §56-aftale med din arbejdsgiver eller måske få en aftale om fleksjob.

Du har også mulighed for at få personlig assistance eller hjælpemidler.

Hav tillid til dine kompetencer
Din sygdom nedsætter ikke dine faglige evner eller din kvalifikation til arbejdet, så hav tillid til, at din leder og kolleger ser din værdi.

Patientforeninger
Hvis du lider af en kronisk sygdom, kan du finde information og støtte i en patientforening, fx:

Se flere patientforeninger på sundhed.dk

Læs mere om førtidspension her

 

§56-aftale

Hvis du lider af kronisk eller langvarig sygdom, kan det være en udfordring at forene den med dit arbejde.

Din sygdom styrer ikke dit arbejde
Mange føler, at de er en udgift for virksomheden i forbindelse med sygemeldinger.

Hvis du har øget risiko for sygefravær grundet en kronisk eller langvarig lidelse, kan du og din arbejdsgiver indgå en §56-aftale med din kommune.

Det betyder, at din arbejdsgiver får refunderet udgiften til sygedagpenge, som skyldes den pågældende lidelse, fra 1. sygedag og ikke først efter 30 dages sygdom, som er normalen.

§56-aftalen kan hjælpe dig, så du ikke behøver at bekymre dig om, hvorvidt din sygdom er en omkostning for virksomheden.

Arbejdsgivers fordel
Når du indgår en §56-aftale med en medarbejder, sikrer du, at din medarbejder fortsat kan bidrage værdifuldt til virksomheden så ofte som muligt.

Aftalen kræver desuden kun, at medarbejderens lidelse forventes at medføre minimum 10 fraværsdage om året.

Læs mere
Læs om §56-aftalen på sundhed.dk. Find blanketten her.

 

 

Førtidspension

Hvis arbejde ikke er en mulighed
Man kan få førtidspension, hvis arbejdsevnen er varigt nedsat, så man ikke er stand til at forsørge sig selv.

Det er kommunen, som bevilger førtidspension, og der er forskellige takster, som beregnes ud fra bl.a. civilstand.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er stort set umuligt at få en førtidspension, såfremt man kan arbejde ned til 2 timer om ugen.

Læs mere om førtidspension på borger.dk.