Et fleksjob tager hensyn til medarbejdere, som ikke har fuld arbejdsevne. Det betyder, at arbejdsopgaver, tid og pauser tilrettelægges ud fra medarbejderens behov.

Muligheder i fleksjob
Et fleksjob kan være vejen frem, hvis medarbejderen ikke kan varetage et job fuld tid eller på de vilkår, der oprindeligt var fastlagt .

Medarbejderen kan beholde sit job i en tilrettelagt stilling uden ekstra omkostninger for arbejdsgiveren.

Medarbejderen kan fortsat bidrage værdifuldt til virksomheden, og man undgår, at medarbejderen føler sig tvunget til at være sygemeldt, fordi personen ikke kan leve op til de originale krav i stillingen.

Vær opmærksom på, at pension og opsigelse m.m. har samme vilkår som de øvrige medarbejdere.

Fastholdelse uden ekstra omkostninger
Arbejdsgiveren betaler kun for den arbejdsindsats, der reelt bliver leveret, mens kommunen tilbyder et løntilskud afhængig af overenskomst og indkomst.

I en fleksjob-aftale er der automatisk en ordning svarende til en §56-aftale, så arbejdsgiveren får refusion fra første sygedag.

Læs mere
For at kommunen kan bevilge et fleksjob, er der nogle betingelser, der skal være opfyldt. Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.