GODE RÅD > SYGEFRAVÆR > TILBAGE I JOB

Delvis rask- eller sygemeldt

Anvendes i forskellige situationer
Delvis rask- eller sygemelding bruges oftest i forbindelse med almindelige kortvarige sygemeldinger (under 30 dage).

Det kan også bruges, mens man fx venter på en operation, hvor medarbejderen godt kan varetage nogle opgaver på arbejdspladsen, som evt. ligger uden for det normale arbejdsområde.

Ved længerevarende sygefravær kan ordningen bruges, så medarbejderen kan vende stille og roligt tilbage på arbejde og på den måde "træne sige op til" at arbejde igen.

God overgang for medarbejder
Det kan være hårdt at komme tilbage på arbejde efter en sygemelding.

For nogle bliver en brat overgang for meget, og det kan resultere i endnu en sygemelding.

Det kan derfor være en god ide at lave en aftale om delvis raskmelding med arbejdsgiveren og gradvist komme tilbage på arbejde. Drøft evt. omplacering eller andre arbejdsopgaver i en periode, så det helbredsmæssigt bliver nemmere at varetage arbejdet.