GODE RÅD > SYGEFRAVÆR > TILBAGE I JOB

At være en god kollega

Det er vigtigt, at hele arbejdspladsen samarbejder om at hjælpe den sygemeldte godt tilbage i arbejde.

Klæd kollegerne på
Som kollega vil man gerne tage godt imod en medarbejder, der har været syg, men samtidig er der et arbejde, der skal passes, og man har sine egne opgaver at varetage.

Tilbagevenden til arbejdet kan derfor også skabe ambivalens for kolleger, der på den ene side gerne vil vise omsorg og medmenneskelighed – men også skal passe på sig selv.

Jo bedre kollegerne klædes på til, hvad de kan forvente af den sygemeldtes tilbagevenden, jo lettere er det at tage imod vedkommende på en god måde.

Som leder bør man derfor gøre klart, hvad kollegerne kan forvente af den sygemeldte i forhold til opgaver, arbejdstid og samarbejdsflader.

En fælles indsats
Vær åben omkring særlige foranstaltninger, så kollegerne kan støtte op omkring det og har realistiske forventninger til medarbejderens kapacitet, når han eller hun kommer tilbage.

Forvent, at det er en "ny" medarbejder, der kommer tilbage, da vedkommende har været igennem en stor forandringsproces.

Hold jer derfor åbne over for vedkommendes eventuelle nye præferencer og vaner.

Hvad skal kollegerne have at vide?
Lederen afstemmer med den sygemeldte medarbejder, hvad der meldes ud til kollegerne inden opstarten.

  • Hvad skal historien om sygemeldingen og det at komme tilbage være?
  • Må kollegerne spørge til, hvad der er sket eller foretrækker medarbejderen, at der ikke bliver talt om det?
  • Skal samarbejdet om fælles opgaver forløbe som vanligt med kollegerne, eller er det noget, der skal justeres?

Hvad skal man sige?
Hvis det er ok at tale om det, kan det stadig være svært for kolleger at tage fat i, da man kan være nervøs for at sige noget forkert, eller komme til at såre den sygemeldte.

En mulighed kan være, at man spørger:

"Jeg ved, du har været væk, og jeg vil så gerne sige det rigtige eller hjælpe dig, men jeg er i tvivl om hvordan."