Det kan være svært at være pårørende til en langtidssygemeldt.

En forandret hverdag
Der kan være en tendens fra omverdenen til kun at fokusere på den sygemeldte og måske glemme, at de nærmestes liv også er forandret.

Det påvirker dit liv og din dagligdag, når en af dine nærmeste bliver sygemeldt, uanset om årsagen er fysisk eller psykisk.

Vær tålmodig
Vær tålmodig og justér dine forventninger til den sygemeldte.

Måske har han/hun ikke mulighed for at bidrage på samme niveau som sædvanligt i en periode, og du kan hjælpe med at skabe plads og rum til, at det er ok.

Læs mere om at hjælpe den sygemeldte her

Læs mere om at hjælpe dig selv her

Hjælp til den sygemeldte

Papirarbejde
Afhængig af hvor lang tid man er sygemeldt, bliver man indkaldt til møder og skal udfylde forskelligt papirarbejde fx fra Jobcenteret.

Når man er syg, kan det være uoverskueligt at forholde sig til, selvom det normalt er noget, man ville have styr på.

Du kan hjælpe med at skabe overblik, forklare hvad der står og evt. sidde ved siden af som støtte, mens den sygemeldte udfylder papirarbejdet.

Hjælp med at se muligheder
Sociale arrangementer kan virke overvældende, når man er sygemeldt.

Som pårørende kan du hjælpe den sygemeldte med at få øje på, hvad der skal til for, at de føler sig trygge ved at deltage.

Lille indsats = Stor hjælp
Som pårørende kan det måske være svært at indse, at den sygemeldte ikke bare forstår og handler, som han/hun plejer.

Husk, at det der virker nemt for dig, kan være uoverskueligt i den situation, den sygemeldte befinder sig i.

En lille indsats fra dig kan derfor have stor betydning for den sygemeldte.

Bisidder
Som pårørende kan du tilbyde at tage med til møder, enten i stedet for eller sammen med en bisidder fx fra fagforeningen.

På den måde kan du hjælpe med, at den sygemeldte får formidlet sin egen situation og bagefter med at huske, hvad der blev aftalt.

Tjekliste til social arrangementer

Hjælp dig selv

Du kan have så travlt med at hjælpe, at du glemmer dig selv.

Husk dig selv
Det kan være krævende at være pårørende til en langtidssygemeldt.

Selvom det ikke er dig, der er syg, er din dagligdag lavet om, og imens den sygemeldte er igennem en stor forandringsproces, forandres dit liv også.

Nogle gange kan det ligefrem føles som en lettelse at komme væk fra den sygemeldte, fx når du tager på arbejde.

Det kan måske give dig dårlig samvittighed, men det er en naturlig reaktion og ikke noget, du behøver at være bange for.

Sørg for at lade op
Du har brug for at komme væk engang i mellem og tænke på noget andet, så du kan lade op.

Sørg for at bruge dit eget støttesystem af venner og familie, og sæt tid af til at lave ting, du nyder.

På den måde kan du vende tilbage til den sygemeldte med fornyet energi, og så virker tingene måske ikke helt så tunge længere.

Se fremskridtet
Når man lever med en langtidssygemelding, kan det være svært at se udvikling.

I de øjeblikke, hvor det føles som om tiden står stille, er det vigtigt at fokusere på fremskridtet.

Få svar på dine spørgsmål
Du kan have spørgsmål, som du ikke kan stille den sygemeldte og har brug for et professionelt svar på.

Måske har du svært ved, hvordan du bedst kan hjælpe, eller du er bekymret for prognosen.

Afstem, at det er ok med den sygemeldte og behandleren, og tag med til en behandling og se, hvad der foregår.

Aftal evt. et særligt møde med fx læge eller psykolog sammen med den sygemeldte, hvor du som pårørende er i centrum og får mulighed for at blive hørt og få luft for dine bekymringer.

Det kan styrke følelsen af, at I er sammen om det i stedet for at bære byrden alene hver for sig.

Selv de små ting tæller
Det kan være svært at få øje på, når man står midt i det, men tving jer selv til at finde de ting, der er blevet bedre.

Vid, at selvom der til tider er stilstand i fremgangen – eller endda små tilbagefald – er det ikke ensbetydende med, at I starter forfra, eller at fremgangen hidtil ikke har haft betydning.

Tjekliste til sociale arrangementer

Der kan være en risiko for, at man trækker sig fra sociale arrangementer, når man bliver syg. Årsagen kan fx være, at det er for besværligt, eller at man ikke kan overskue situationen.

Find løsninger

  • Find ud af, hvad der skal til for, at den sygemeldte føler sig tryg ved at tage af sted.
  • Fortæl værten på forhånd, at du/I gerne vil komme, men ikke ved hvor længe, du/I bliver.
  • Er I flere, så aftal at gå hjem, når den sygemeldte siger til, uden at I skal diskutere, om I skal blive længere – uanset om det er efter 1 time eller 3.
  • Tal med værten og sørg fx for, at der er mulighed for, at den sygemeldte kan trække sig lidt tilbage og evt. ligge ned, hvis det er et behov.
  • Få styr på historien. Find ud af, hvad den sygemeldte skal svare, når der bliver spurgt til sygemeldingen. Skriv det evt. ned og øv dig/jer på at sige det, så det bliver nemmere at finde frem i situationen.