Forsikring og pension
Pensionsselskaber har ofte socialrådgivere til rådighed, som kan hjælpe sygemeldte med fx at blive udredt eller få hurtigere behandling.

Kontakt derfor dit pensionsselskab, når du bliver længerevarende sygemeldt, og hør om hvilke muligheder, de kan tilbyde dig i dit forløb.

Forsikringsselskaber kan hjælpe med økonomisk sikring, hvis du fx lider tab af erhvervsevne under sygemelding.

Fagforening
Fagforeningen kan hjælpe med at forklare regler og muligheder, hvis du er sygemeldt.

De har samtidig også kendskab til andre instanser og deres indsatsmuligheder, så du kan få den hjælp, du har brug for.

Fagforeningen kan også være bisidder med møder med Jobcentret og har ofte socialrådgivere til rådighed.

Fokusér på andet end sygdom
Sygdom kan let komme til at fylde hele dit liv, så mind dig selv om at tænke på noget andet engang imellem.

Husk at være opmærksom på dine nærmeste, selvom deres problemer og bekymringer måske føles ubetydelige i forhold til din situation.

De har også behov for at blive hørt.

Hold pauser i at tænke på din sygdom og med at bekymre dig om det.

Afsæt eventuelt tid til "tænkefri zoner", hvor du laver noget, du nyder, og som er godt for dig selv.

Læs mere om sygefraværssamtalen her

Læs mere og sygedagpenge og Jobcenter her

Læs mere om fast-track her

Læs mere om arbejde og identitet her

Læs mere om familie, venner og kolleger her

Sygefraværssamtalen

Din arbejdsgiver har pligt til at indkalde dig til sygefraværssamtale senest 4 uger efter 1. sygedag, men må ikke spørge til, hvorfor du er syg.

Forbered dig hjemmefra
Du har ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver om din sygdom, men din arbejdsgiver har mulighed for at forlange en lægeerklæring.

Til samtalen skal der være fokus på arbejde og ikke sygdom.

Du vil derfor blive spurgt til, om der fx er nogle arbejdsopgaver, du kan udføre på trods af sygdom.

Gør dig derfor klart hjemmefra, hvad du mener, du kan magte, så du kan melde klart ud til din arbejdsgiver.

Kortlæg dine muligheder
Din leder har kendskab til de muligheder, arbejdspladsen tilbyder som hjælp, når du er sygemeldt.

Det kan fx være, at der er en sundhedsordning, som sikrer, at du kan få hurtig udredning og behandling.

Det kan også være hjælpemidler, der gør, at du kan varetage de samme arbejdsopgaver som før – der er mange muligheder.

Se på Youtube

Du skal acceptere cookies for at se denne video. Klik på videoen for at opdatere dit samtykke.

Vær ærlig og åben
Det kan være grænseoverskridende at tale om sygdom med sin leder, men det kan være en god ide at være så åben om sine bekymringer som muligt. Fx:

Er du nervøs for hvad dine kolleger tænker?

Er du helst fri for spørgsmål, når du kommer tilbage?

Meld det ud til din leder, så han eller hun har mulighed for at sikre, at du kommer godt tilbage, når du er klar.

Sygedagpenge og Jobcenter

Sygedagpenge
Sygedagpenge er en tidsbegrænset ydelse, som enten arbejdsgiver får i refusion for at udbetale løn under sygdom, eller som du selv får, hvis du ikke er berettiget løn under sygdom.

Som ledig skal du være a-kasseberettiget for at modtage sygedagpenge.

Som selvstændig skal du ikke være forsikret for at modtaget sygedagpenge, der gælder de samme regler som ansatte.

Dog skal din arbejdsevne som selvstændig være nedsat med minimum 50% ud fra maksimum 37 timers arbejdsuge, hvis du fx arbejder 50 timer, er det fortsat maksimum 18,5 time ugentlig du skal være fraværende. Samtidig er det også sådan, at arbejdede du kun 20 timer inden du sygemelder dig, skal du være sygemeldt under 10 timer om ugen.

Perioden hvor du kan modtage sygedagpenge er begrænset til 22 uger inden for de sidste 9 måneder.

Vurdering af arbejdsdygtighed

Du vil blive vurderet hver 4. uge under dit sygdomsforløb, for om du er arbejdsdygtig eller fortsat opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge.

Når de 22 uger er gået skal det vurderes, om du skal overgå til et jobafklaringsforløb, eller om din sygedagpengesag kan forlænges.

Opfølgning af Jobcenteret
Når du har været sygemeldt mere end 30 dage, vil enten du modtage sygedagpenge eller din arbejdsgiver modtage refusion, når der ydes løn under sygdom.

Det gør, at Jobcenteret nu vil se dig til opfølgende samtaler for at følge med i vejen tilbage til arbejde eller arbejdsmarkedet generelt.;

Ud over samtaler vil Jobcenteret også indhente lægelige oplysninger fra enten din egen læge eller den speciallæge, der behandler dig.

Dette for at sikre, at du hurtigst muligt kommer tilbage til arbejdsmarkedet.

Fast-track

En tidlig indsats
Din kommune kan iværksætte en ekstraodinær hurtig indsats, hvis det vurderes, at der er en risiko for, at din arbejdsevne er varigt nedsat og en risiko for, at du ikke vil kunne vende retur til det job, du er sygemeldt fra.

Det kan igangsættes på foranledning af enten dig selv eller din arbejdsgiver.

Arbejde og identitet

Vi henter en stor del af vores identitet gennem vores arbejde, og det kan være en krisepræget oplevelse at få frataget arbejdet som identitetsgrundlag.

Du er stadig dig
Det kan være svært at genkende sig selv, når man bliver langtidssyg.

Har man en fysisk lidelse, kan man fx ikke bevæge sig, som man plejer, og har man en psykisk lidelse, kan man fx ikke rumme og overskue, det man plejer.

Det kan også være svært pludselig at skulle identificere sig selv som sygemeldt, når man har været vant til at være en del af en arbejdsplads.

Husk, at du stadig er dig, selvom du ikke arbejder. Tag dine kvaliteter til dig som en del af dig selv og ikke noget, der kun findes i kraft af din arbejdsfunktion

Omgivelsernes forventninger
Fra samfundet, venner og kolleger kan man møde mange ideer om, hvordan man bliver hurtigst rask.

Det er en individuel sag, hvad der virker for hvem, så lyt efter, og find frem til, hvad der er rigtigt for dig.

Familie, venner og kolleger

Hjælp dine nærmeste med at hjælpe dig
Fortæl dine pårørende, hvad du har brug for.

De kan have svært ved at gennemskue, hvordan de bedst kan hjælpe dig, selvom det måske er åbenlyst for dig.

I deres forsøg på at gøre det rigtige, kan de komme til at ramme forkert og sige noget upassende.

Vær overbærende, og tag imod det du kan bruge og giv slip på resten.

Få professionel hjælp
Sørg for at få behandling for din sygdom.

Find ud af, hvad du selv kan gøre for at få det bedre.

Vær tålmodig og overbærende over for dig selv.

Forvent, at det går frem og tilbage, symptomerne kan vise sig kort for så at forsvinde igen.

Sociale arrangementer
Der kan være en risiko for, at man trækker sig fra sociale arrangementer, når man bliver syg, fx fordi det virker overvældende, eller fordi man er nervøs for, om man kan klare det.

Men med lidt planlægning, kan meget lade sig gøre.

Vi har lavet en tjekliste over tiltag, der kan gøre det lettere at deltage i sociale arrangementer.

Print evt. listen ud og tal om det i fællesskab, hvis I er flere, der skal af sted sammen.

Tjekliste over sociale arrangementer