Gode råd > Psykisk sundhed > DEPRESSION

Symptomer på depression

Nogle symptomer på depression er stort set altid til stede, mens andre ikke opleves af alle.

Kernesymptomer

Der findes en række kernesymptomer, som stort set altid vil være til stede ved en depression.

 • Tristhed
 • Nedsat lyst
 • Nedsat energi

Ledsagesymptomerne
Du kan opleve forskellige ledsagesymptomer, som ofte ses i forbindelse med en depression.

 • Nedsat selvtillid
 • Selvbebrejdelse
 • Svigtende hukommelse og koncentration
 • Bevægelseshæmning
 • Søvnforstyrrelser
 • Appetitændring (ingen eller forstærket appetit)
 • Selvmordstanker

Du behøver ikke at have alle symptomerne for at være ramt af en depression.

Andre symptomer
Endelig findes der andre symptomer, som i visse tilfælde kan vise sig ved en depression.

 • Angst
 • Irritabilitet
 • Aggression
 • Smerter
 • Manglende sexlyst

Læs mere
Læs om behandling af depression her.