Gode råd > Psykisk sundhed > DEPRESSION

Behandling af depression

Der findes forskellige sværhedsgrader af depression, og behandlingen afhænger af hvilken type du har.

Udløsende faktor
Vi er alle mere eller mindre sårbare over for depression, og vores sårbarhed kan enten være medfødt eller grundlagt tidligt i opvæksten.

Typisk spiller vores sårbarhed sammen med én eller flere udløsende faktorer eller begivenheder.

Det kan være mindre eller større belastninger, som kan medvirke til at starte en depression, og som derfor også påvirker behandlingen:

  • Tab af en nærtstående person
  • Ulykke
  • Afskedigelse
  • Stress
  • Alkohol
  • Mangel på motion, lys og/eller søvn

Forskellige kategorier
Depressioner inddeles typisk i tre kategorier: let, moderat og svær depression.

Ved lette og moderate depressioner anbefales ofte kognitivt orienteret psykoterapi, og det er ofte tilstrækkelig behandling.

Ved svære depressioner kan det være nødvendigt at supplere den psykologiske behandling med medicinsk behandling eller i særlige tilfælde udelukkende behandle depressionen medicinsk.

Kognitiv samtaleterapi med en psykolog er en effektiv behandling af depression.

Skal jeg sygemeldes?
Din egen læge kan hjælpe med at afgøre om det er nødvendigt, at du sygemelder dig på baggrund af en eventuel depression.

Vurderingen vil normalt afhænge af, hvor svær depressionen vurderes at være, og hvordan den spiller sammen med din arbejdssituation.

Læs mere
Læs om, hvad du selv kan gøre for at forebygge depression her.