Depression

Om depression

Depression er en alvorlig sygdom, der ikke må forveksles med den tristhed, vi alle oplever i forbindelse med skuffelser og sorg.

Fakta om depression

  • For hver 100 danskere vil 15-20 personer udvikle depressive symptomer på et tidspunkt i løbet af deres liv.
  • Her og nu har ca. 5 % af befolkningen en depression.
  • Dobbelt så mange kvinder som mænd diagnosticeres med en depression.
  • Depression er en af de hyppigste årsager til langvarig sygemelding og førtidspension.
  • Depression er den hyppigst forekommende psykiske følgesygdom ved langvarig stress.

Hvad er depression
Depression betegner en længerevarende følelse af overvældende træthed, håbløshed, meningsløshed og manglende overskud til at forandre sin egen situation.

Hvis man har en depression, kan man ikke bare „tage sig sammen". Det er derfor meget vigtigt, at du opsøger din egen læge med henblik på at blive udredt og henvist til relevant behandling for depression, hvis du gennem længere tid oplever tristhed, nedsat energi og nedsat lyst til stort set hvad som helst.

Læs mere
Læs om symptomer på depression her.