Gode råd > Psykisk sundhed > CASES

Case om psykisk arbejdsmiljø

Udfordringer på nyt job
Joanna er nyuddannet sygeplejerske og i gang med sit første job. Hun elsker arbejdet med patienterne og de pårørende, men har svært ved at finde sig til rette blandt kollegerne.

Joanna er dygtig, hurtig og god til patientkontakt, og hun får meget ros af især lægerne på afdelingen.

Joanna oplever til gengæld ikke ros fra de nærmeste kolleger, tværtimod er de rigtig gode til at påpege, at "sådan plejer vi ikke at gøre", eller at Joanna som nyuddannet "heller ikke ved, hvordan man gør".

Efter flere måneder bryder Joanna en dag grædende sammen og er helt energiforladt. Hun har ikke lyst til at komme på arbejde igen og vil ikke længere arbejde som sygeplejerske.

Bed om hjælp
Hun kontakter sin tillidsrepræsentant, som opfordrer hende til at søge professionel hjælp.

Joanna har et kort samtaleforløb, hvor hun sammen med psykologen får talt sin usikkerhed igennem, får sat ord på den mobning, hun oplever, og får styrke til at tale med sine kolleger om det at være ny på afdelingen.

Kollegerne bliver overraskede over, hvor massiv deres kritik har været og undskylder forløbet. Joanna genvinder lysten til at arbejde.

kontakter sin tillidsrepræsentant, som opfordrer hende til at søge professionel hjælp.

 

 

"Godt psykisk arbejdsmiljø opstår blandt andet ved at have kollegaer, man trives blandt og samarbejder godt med".

Læs mere
Læs om psykisk arbejdsmiljø her.