Cases

For mange kan det være en stor hjælp at læse om andre, der har oplevet de samme ting som en selv. Det kan være inspirerende at se, hvordan de har tacklet problemerne og er kommet ud på den anden side.

Case om depression
Case om stress
Case om psykisk arbejdsmiljø 
Case om angst

Få inspiration af at høre andres erfaringer.