Gode råd > Psykisk sundhed > ANGST

Gode råd om angst

Hvis du har mistanke om, at du har en angstlidelse, bør du kontakte din læge og bede om at blive udredt og rådgivet om mulig behandling.

Som pårørende
Som partner til en angstramt, kan du føle dig frustreret og magtesløs i forhold til din partners lidelse, og det er ikke unormalt, at det kommer til at påvirke jeres måde at leve sammen på, og at du i en periode kan få en ny rolle.

Da angst kan tage lang tid at behandle, er det vigtigt, at du også har en viden om, hvad der sker i behandlingen.

Det kan du få ved at være aktivt opsøgende og nysgerrig på, hvad din partner gennemgår i behandlingen, samt hvor du kan støtte op.

Som udgangspunkt skal du forberede dig på primært at lytte og ikke så meget komme med løsningsforslag. Støttende stilhed og opmuntring til at prøve igen er dét, din partner har behov for.

Som arbejdsgiver
Du kan eventuelt hjælpe med at skaffe den nødvendige hjælp til din medarbejder. Herefter kan du være opmærksom på den angstramte og løbende have en dialog om trivsel og match mellem krav i arbejdet og personens ressourcer, mens personen er i behandling.

De fleste vil opleve, at det kan være et personligt anliggende, at man har udviklet angst, så du kan støtte personen i at finde de rigtige formuleringer, hvis der i en periode skal flyttes om på ansvarsområder eller opgaver.

Du kan også finde god information på biblioteket enten i selvhjælpsbøger, pjecer eller dokumentarfilm om folk, som har levet med angst. Mange får også god gavn af selvhjælpsgrupper.

Som kollega
De fleste, som har angst, oplever det som et personligt anliggende, og det er vigtigt at vise respekt for det, især hvis personen passer sine arbejdsopgaver og ansvarsområder tilstrækkeligt.

Hvis du har et tæt forhold til din kollega, kan du måske lufte en opmærksomhed om, at du bemærker, der er nogle situationer, hvor du oplever, at din kollega virker utryg eller ikke har det godt.

Sådan en samtale skal altid foregå et sted, hvor det kun er dig og din kollega, der hører det. Aldrig tag en sådan snak ved frokostbordet. Du bør også altid respektere, hvis din kollega ikke ønsker at tale med dig om det.

Hvis du oplever, at personens adfærd giver problemer i forhold til samarbejde, kunder eller klienter, bør du tage konkret udgangspunkt i den problemstilling først med din kollega selv og senere måske med din leder.

Læs mere
Læs om, hvordan andre har klaret angst her.