Gode råd > Psykisk sundhed > ANGST

Forebyggelse og behandling

Mennesker kan være forskelligt disponeret for at udvikle angst. Det er som udgangspunkt altid et sammenspil mellem arv, genetik, og miljø, der afgør, hvor stor en risiko, du har for at udvikle angst.

Kontakt egen læge
Ved mistanke om en angstlidelse, skal du kontakte din læge.

Får du konstateret en angstlidelse, skal du ifølge Sundhedsstyrelsen, så vidt muligt, have tilbudt et informeret valg mellem dokumenterede virksomme behandlingsmetoder.

I praksis vil det være psykoterapeutisk behandling med Kognitiv Adfærds Terapi (forkortet KAT) eller medicinsk behandling eller en kombination.

Forebyggelse
Forebyggelse af angst iværksættes som oftest først, når en angstlidelse er konstateret, og det vil typisk foregå ved en miljøsanering, sådan at situationer eller livsstil, der kan fremprovokere angstepisoder begrænses.

Typisk vil man også søge at begrænse indtag af stimulanser, som aktiverer kroppen fx kaffe, cola og energidrikke samt stimulanser, som kan svække dømmekraften og give abstinenssymptomer, fx alkohol og angstdæmpende medicin som benzodiazepiner.

Psykoterapeutisk behandling
Den psykoterapeutiske behandling træner personen i at håndtere og udholde angstepisoderne.

Der ydes tilskud fra den offentlige sygesikring til personer mellem 18-38 år til behandling af lette til moderate angst-lidelser herunder OCD. De svære lidelser vil typisk kræve behandling i psykiatrien.

Typisk trænes forskellige typer af vejrtrækningsteknikker, som hjælper personen til at få kontrol over sit åndedræt, samt afspænde de forskellige muskelgrupper i kroppen. Dette hjælper personen til at mestre den fysiologiske side af angstanfaldet og dæmpe kroppens fysiologiske aktivering.

Kognitiv adfærdsterapi
Kognitiv adfærdsterapi (KAT) anbefales af Sundhedsstyrelsen som en virksom psykoterapeutisk behandling til angstlidelser. I KAT støtter psykologen den angstramte i at ændre negative automatiske tanker og tilknyttede følelser.

Den indledende behandling tager typisk op til seks måneder og den videre forebyggelse af tilbagefald yderligere seks til tolv måneder.

Læs mere
Læs om gode råd om angst her.