Angst

Om angst

Der findes i dag veldokumenterede metoder til at behandle angst både psykoterapeutisk og medicinsk.

Frygt eller angst?
Til forskel fra frygt, som er kortvarig og en reaktion på en reel og konkret fare, er angst mere langvarig og det er uklart, hvad man egentligt er bange for.

Angst er en irrationel oplevet fare, der ofte stammer fra personens indre oplevelser.

Som udgangspunkt kan man sige, at hvis du gennem længere tid har været forhindret i at gøre ting, du plejer, på grund af psykisk ubehag fra angstreaktioner, så har du en angstlidelse.

Et menneskeligt fænomen
Grænsen, for hvornår angst bliver en lidelse og et problem, kan være forskellig fra person til person.

Det afhænger af dit netværk, og de beskyttende faktorer du har omkring dig, samt hvilke krav der bliver stillet til dig fx som elev, studerende, kæreste, forælder, ansat eller leder.

Mellem 6 og 18 % af befolkningen har i løbet af de sidste 12 måneder oplevet angst. Mellem 13 og 29 % af befolkningen vil i løbet af deres liv opleve en angstlidelse.

Læs mere
Læs om forskellige former for angst her.