Gode råd > FYSISK sundhed > CASES

 

Case om rygproblemer

Rygproblemer giver langvarigt sygefravær
En 46-årig kvinde bliver i juli 2012 sygemeldt fra sit job som kontorassistent efter et langvarigt sygdomsforløb med rygproblemer.

Hun er blevet opereret for diskusprolaps for fjerde gang og en cyste på korsbenet, der har givet et langvarigt tryk på nerverne. Udover det, har hun en frossen skulder.

Kvinden oplever derfor mange smerter samt føleforstyrrelser. Igennem en længere periode har hun modtaget fysioterapeutisk genoptræning i offentligt regi, men oplever kun sparsom bedring.

Hun er bange for at miste sit job på grund af den lange sygemelding.

Arbejdspladsvurdering sikrer forebyggelse
Falck Healthcares tværfaglige team anbefaler en vurdering af kvindens skånebehov og funktionsniveau.

Fysioterapeuten vurderer her, at der skal foretages en arbejdspladsvurdering af kvindens hjem samt arbejdsplads for at give råd og vejledning med udgangspunkt i klientens skånebehov.

Herefter indrettes hjem og arbejdsplads hensigtsmæssigt, og hun får de påkrævede hjælpemidler gennem kommunen.

Herudover får kvinden individuel træning hos Falck Healthcares fysioterapeut.

Forløb hos sygeplejerske styrker smertehåndtering
Det er endnu for udfordrende at vende tilbage til arbejde, så kvinden får et smertehåndteringsforløb hos vores sygeplejerske med særlige kompetencer inden for smertehåndtering af rygproblemer, så hun kan klare sin arbejdssituation bedre og få bedst muligt udbytte af sine ressourcer.

Efter smertehåndteringsforløbet er kvinden er i dag tilbage på fuld tid på sin arbejdsplads.

Efter 9 måneders forløb, hvor af de to måneder var ventetid til operation og restitution, har kvinden opnået en betydelig bedring af sine smerter og sit funktionsniveau.